Tays Alustayhtiö Tähtisairaalan kehittäjäksi

Tays alustayhtiön toimitusjohtaja Petrus Kukkonen työkoneensa äärellä. Kuva on nettikoossa.

Tays Alustayhtiön toimitusjohtajaksi on nimetty Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin projektijohtaja Petrus Kukkonen.

Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien yhteistyöhanke on edennyt kevään aikana vaiheeseen, jossa hahmotellaan tiiviimmän yhteistyön malleja. Sairaanhoitopiirit ovat käynnistäneet alueensa omistajakuntien kanssa keskustelukierrokset, joissa käydään tarkemmin keskustelua omistajien odotuksista Tähtisairaalan edelleen kehittämiseksi.

Sairaanhoitopiirien Tähtisairaala-yhteistyön keskeinen tavoite on turvata palvelujen parempi saatavuus asiakkaille ja potilaille. Yhteistyössä nähdään myös konkreettisia hyötyjä ammattilaisille ja omistajille. Kaikkien sairaanhoitopiirien tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää erikoissairaanhoidon hoitoprosesseja ja ratkaista tulevia palvelujen ja henkilöstön saatavuushaasteita yhteisvoimin.

– Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa jatkamme keskusteluja siitä, mitä mahdollisuuksia nykyisen lainsäädännön pohjalta on tehdä tiiviimpää yhteistyötä, toteaa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin johtaja Rauno Ihalainen.

Alustayhtiöstä yhteinen kehitysyhtiö

Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen yhteinen Tays Alustayhtiö on rekisteröity 1.3.2019. Hallituksen puheenjohtajana toimii Leena Kostiainen Pirkanmaalta. Yhtiön toimitusjohtaja on Petrus Kukkonen Kanta-Hämeestä. Alustayhtiö on tarkoitus suunnata aiempaa selkeämmin kehittämispalveluja tuottavaksi kehitysyhtiöksi 1.1.2020 alkaen.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan Jaakko Pihlajamäen mukaan sairaanhoitopiireillä on kaikissa tapauksissa tarve yhteiselle kehittämiselle.

– Sille on pysyvä tarve. On helppo mieltää, ettei kaikkien kannata miettiä samoja asioita itsekseen. Tällä tavalla voidaan tukea yhdessä tekemisen rakenteita. Sairaaloiden yhteiselle palvelutuotannolle mietitään omia rakenteita erikseen.

Kehitysyhtiössä voisi kehittämispalveluina tai kehittämisprojekteina olla esimerkiksi digisairaalan, hankintojen, ICT:n, koulutuksen, osaamisen kehittämisen ja muiden asiantuntijapalveluiden yhteistä tuotantoa. Ne olisivat kaikkien sairaanhoitopiirien käytössä. Myös tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta voisi olla sairaanhoitopiirien yhteistä.

Vaihtoehtona nyt myös liikelaitoskuntayhtymä

Sairaanhoitopiirien varsinaisen palvelutuotannon yhteistyö on tarkoitus organisoida erillisenä Tays Alustayhtiöstä. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirit ehdottavat, että näiden kahden sairaanhoitopiirin osalta luotaisiin yhteinen tuotantorakenne ja organisaatio yhteiselle erikoissairaanhoidon tuotannolle. Tuotanto-organisaationa voisi olla mahdollisesti myös liikelaitoskuntayhtymä aiemmin pohdittujen osakeyhtiö- ja osuuskuntamallien ohella. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei tässä vaiheessa näe tarkoituksenmukaiseksi yhdistää palvelutuotantoa.

Liikelaitoskuntayhtymä perustuu nykyiseen lainsäädäntöön ja on maakuntavalmistelun päättymisen jälkeen tullut uudelleen vaihtoehdoksi. Liikelaitos on julkista toimintaa, jossa voidaan käyttää toiminnassa julkista päätösvaltaa virkasuhteissa. Toimintaa liikelaitoskuntayhtymässä ohjaa sama lainsäädäntö kuin nykyisissä sairaanhoitopiireissä, jolloin toiminnan ja päätöksenteon vaade läpinäkyvyydestä on julkisuuslain mukaista.

Nykyisiä Coxan ja Sydänsairaalan kaltaisia fokussairaaloita perustettaisiin tulevaisuudessa palvelutuotantoon vain erikseen määriteltyyn tarpeeseen.

– Tavoitteena ei ole pirstaloida erikoissairaanhoidon tuotantoa, vaan säilyttää eheä kokonaisuus, toteaa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Seppo Ranta.

Palvelutuotannon yhteisestä organisoinnista on tarkoitus tehdä joulukuulla päätöksiä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla. Kevään ja tulevan kesän aikana keskitytään keskusteluun, kuulemiseen ja valmisteluun jäsenkuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Tiivistelmä Tähtisairaala-hankkeen käytännön tavoitteista:

– Yhteinen organisaatio, joka perustuu ammattimaiseen johtamiseen ja matalaan johtamiseen
– Kolme akuuttisairaalaa – 9 Tähtisairaalaa, joita kaikkia tukee yliopistosairaalan brändi
– Yhtenäinen henkilöstöstrategia
– Potilas, tieto ja osaaja liikkuvat palvelutarpeen mukaisesti
– Yhteiset ICT-järjestelmät ja tukipalvelut
– Yhteinen digisairaala parantamaan palvelua
– Toiminta järjestetään asiakas- ja hoitoketjuihin, jotka integroidaan peruspalveluihin – tavoitteena erinomainen asiakaskokemus
– Suomen paras moniammatillinen koulutussairaala.

Tähtisairaala-hankkeen tilannekatsaus huhtikuu 2019 (pdf)