Tays Kehitysyhtiö Oy:n toiminta on käynnistynyt

Tähtisairaaala-hankkeen logo

Tays Kehitysyhtiö Oy perustettiin Tähtisairaala -hankkeen yhtenä tuloksena. Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien yhteisen Kehitysyhtiön toiminta on nyt käynnistynyt Matti Eskolan tultua valittua yhtiön toimitusjohtajaksi. Kesäkuun aikana sairaanhoitopiirien hallitusten käsittelyyn tulee sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön pitkäkestoinen, vuoden 2023 loppuun saakka jatkuva yhteistyösopimus.

Kehitysyhtiön tavoitteena on tiivistää sairaanhoitopiirien yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä valituissa teemoissa. Keskeinen periaate on vapaaehtoisuuteen, luottamukseen ja yhteisiin tavoitteisiin perustuva sairaanhoitopiirien ja Kehitysyhtiön kumppanuus. Kumppanuuden kehittyessä kaikki organisaatiot ja jokainen asianosainen on sitoutunut pitkäjänteiseen, syvälliseen yhteistyöhön yhteisten tavoitteiden ja siitä syntyvän arvon saavuttamiseksi. Kumppanuus ei synny vain sopimalla, vaan tekemällä aidosti yhdessä.

Yhteinen kehittämistyö alkaa asiakaslähtöisten palveluiden, hankintojen ja koulutuksen osa-alueilla.

– Nämä teema-alueet valikoituivat Tähtisairaala -valmistelun aikana. Keskitymme nyt yhdessä erikoissairaanhoidon toimivuuden kehittämiseen konkreettisilla toimenpiteillä yhden erikoisairaanhoidon organisaation rakentamisen asemasta, kertoo toimitusjohtaja Matti Eskola.

Ensimmäisiä tuloksia jo ennen kesää

Tays Kehitysyhtiössä jatkuu erityisvastuualueen yhteistyönä käynnistynyt erikoislääkärikoulutuksen kehittäminen. Tavoitteena on olla Suomen paras koulutussairaalakokonaisuus.

– Lääkärikoulutuksen tarveselvitys valmistuu jo kesäkuussa. Sen pohjalta jatketaan koulutuksen laadun kehittämistä ja suunnitellaan työvoiman määrällistä ohjausta. Tavoitteena on olla vetovoimainen työpaikka ja varmistaa, että kaikissa Tähtisairaalan tehtävissä olisi tulevaisuudessa tarvittavat resurssit, kertoo koulutuspäällikkö Johanna Rellman.

Hoitotyön ja muiden ammattiryhmien koulutuksen kehittäminen alkavat myös loppukesästä 2020. Yhteinen asiakaskokemusmittarin luominen on asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen ensimmäisiä tehtäviä.

– Palvelujen kehittämisellä tavoitellaan parempaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä, yhteiset menetelmät tuovat laatua ja kyvykkyyttä palveluiden kehittämiseen ja parantavat myös kehittämistyön tuottavuutta. Yhteinen asiakaskokemusmittari on luonteva tapa aloittaa tämä yhteistyö, kertoo kehityspäällikkö Marika Järvinen.

Kolmas teema-alue hankintojen kehittämiseksi alkaa täysimittaisesti kesän 2020 jälkeen.

– Tavoitteena on yhteisiä hankintakäytäntöjä kehittämällä saada aikaan merkittäviä säästöjä, kertoo syksyllä aloittava hankintapäällikkö Kimmo Järventaus.

Kesän jälkeen alkaa aktiivinen yhteiskehittämisen vaihe sairaanhoitopiirien asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on myös jakaa tietoa yhteisen kehittämisen mahdollisuuksista ja hankkeiden etenemisestä. Yhtiö kartoittaa jatkuvasti myös uusia konkreettisia kehittämiskohteita, joiden avulla voitaisiin parantaa palvelua, tuottavuutta tai laatua.

– Toivottavasti sairaanhoitopiirien henkilöstö on myös itse aktiivisesti yhteydessä yhtiön asiantuntijoihin, Eskola kannustaa.

Tays Kehitysyhtiö Oy

Tays Kehitysyhtiö Oy on vuonna 2020 toimintansa aloittanut Pirkanmaan (59,4 %), Etelä-Pohjanmaan (21,6 %) ja Kanta-Hämeen (19 %) sairaanhoitopiirien yhteinen inhouse-kehitysyhtiö. Yhtiön taustalla on sairaanhoitopiirien yhteinen Tähtisairaala -hanke. Yhtiön tehtävänä Tähtisairaala kokonaisuudessa on parantaa Tays-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien ja niihin kuuluvien yksiköiden toiminnan vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakaslähtöisyyttä. Käynnistysvaiheessa yhtiön tuottamat palvelut perustuvat sairaanhoitopiirien kanssa laadittuihin palvelusopimuksiin. Kehitysyhtiön asiantuntijat ovat pääsääntöisesti sairaanhoitopiireistä kehittämistehtäviin siirtyneitä asiantuntijoita. Yhteisen palvelutuotannon projekteista vastaa Tays-erityisvastuualueen johtoryhmä.