Tekonivelsairaala Coxa voi aloittaa Kanta-Hämeessä vuoden päästä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri ja Tekonivelsairaala Coxa Oy ovat selvittäneet yhteistoimintaa kuluvan vuoden tammikuusta lähtien. Liiketoimintakauppa tekonivelortopedian siirtymisestä Kanta-Hämeessä tuodaan myöhemmin vielä kokonaisuudessaan KHSHP:n hallituksen ja valtuuston päätöksentekoon loppuvuodesta, mutta jotta Coxa voisi aloittaa toimintansa suunnitellussa aikataulussa 2.9.2019 Kanta-Hämeen keskussairaalassa, sairaanhoitopiirin hallitus päätti tiistaina 28.8.2018 kokouksessaan 14-paikkaisen moduulirakenteisen osastorakennuksen suunnittelusta, rakennusluvan hakemisesta ja rakennuksen toimittajan kilpailuttamisen valmistelusta.

– Forssasta ja Riihimäeltä valtioneuvoston asetuksella toteutettujen leikkaustoiminnan keskittämistoimenpiteiden jälkeen sairaanhoitopiirin leikkaustoiminnan vuodeosastopaikat ovat olleet kuormitettuja. Nykyisiin tiloihin ei saada sopimaan Coxan toimintaprosessin vaatimia vuodeosastopaikkoja, eivätkä sairaalan nykyiset tilat Coxan arvion mukaan muutoinkaan vastaa Coxan vaatimustasoa, joten väliaikainen moduulirakennus on tarpeen ennen uuden sairaalan valmistumista noin vuonna 2023, perustelee KHSHP:n johtajaylilääkäri Seppo Ranta.

Noin 650 tekoniveltoimenpidettä vuodessa

Jos Coxan toiminta laajenee neuvotellulla tavalla Kanta-Hämeeseen, mallissa keskussairaalassa toteutettavaksi keskitettäisiin proteesien ensiasennukset suhteellisen hyväkuntoisille potilaille. Näiden potilaiden esitutkimukset, leikkaus, leikkauksen jälkeinen osastohoito ja välitön kuntoutus toteutettaisiin siis Hämeenlinnassa. Proteesien uusintaleikkaukset ja yleistilaltaan huonokuntoisten potilaiden leikkaukset toteutettaisiin Coxan Tampereen yksikössä. Proteesien uusintaleikkaukset on jo tätä nykyä keskitetty yliopistosairaalaan Tampereelle, mitä myös keskittämisasetus vaatii.

– Hämeenlinnassa toteutettaisiin Coxan brändin alla ja toimintaprosessin mukaisesti arviolta noin 650 tekonivelleikkausta vuodessa. Leikkauksia tehtäisiin yhdessä leikkaussalissa 4-5 leikkausta päivässä neljänä päivänä viikossa. Toiminta vaatisi 3-4 lääkäriä ja hoitohenkilöstöä yhteensä 26 henkilöä. Muiden erikoisalojen leikkaustoimintaan Coxan toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia, Ranta selvittää.

Vuodeosastopaikat mahdollistava moduulirakennus suunnitellaan sijoitettavaksi vuodeosasto 1:n eli synnytysosaston yhteyteen keskussairaalan päärakennukseen. Arviohinta moduulirakennuksen kustannuksista on noin 140 000–160 000 euroa vuodessa. Arvioidut kustannukset suunnittelu- ja kilpailutusvaiheesta ovat noin 12 000 euroa. Kilpailutus suoritetaan ehdollisena siten, että päätöksen toteuttamisen ehtona on KHSHP:n valtuuston myönteinen päätös liiketoimintakaupasta.