Tekstiviestikysely laajenee kaikkiin KHKS:n hoidollisiin palveluihin 15.12.

Kuva tekstiviestikyselyn alkamisesta kertovasta julisteesta.

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikalla on pilotoitu tekstiviestikyselyä, ja sen käyttö laajennetaan koko sairaalaan. 15.12.2021 alkaen vastaanotolla, tutkimuksessa tai toimenpiteessä käynyt tai osastohoidosta kotiutunut saa seuraavana päivänä tekstiviestin, jonka lähettäjänä on KHKS. Tekstiviestin yhteydessä on linkki, jonka kautta pääsee vastaamaan lyhyeen, käyntiä koskevaan kyselyyn nimettömästi. Kyselyssä on yhteensä kolme numeraalisesti arvioitavaa kysymystä ja kirjallista palautetta mahdollistava kenttä.

Kenelle ja kuinka usein tekstiviestikysely tulee?

Kysely tulee keskussairaalassa asioineille yli 18-vuotiaille, joilla on älypuhelin. Jos käyntejä sairaalassa on useampi saman päivän tai kuukauden aikana, ei tekstiviestikyselyä tule joka kerran jälkeen. Kyselytekstiviestin voi halutessaan kieltää mainitsemalla siitä käynnin tai hoidon yhteydessä henkilökunnalle. Tämä ei estä muiden tekstiviestien, kuten ajanvarausmuistutusten tuloa.

Asiakkaan ääni on meille tärkeä

Kaikenmuotoinen asiakaspalaute vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ja mitä palvelujamme kehitämme. Odotammekin innokkaasti, kuinka asiakkaamme ottavat vastaan tämän tekstiviestimuotoisen palautteen ja kiitämme kyselyyn vastaamisesta jo etukäteen. Palautetta voi edelleen antaa vastaamalla paperilomakekyselyyn tai internet-sivujemme sähköisen palautelomakkeen kautta. Vastaukset käsitellään ja raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa.