Tekstiviestisuostumus laajeni koskemaan myös palautekyselyä

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin palveluissa on käytössä tekstiviestimuistutus, jolla muistutetaan asiakkaita tulevista ajanvarauksista. Muistutuspalvelu ei ole käytössä vielä kaikissa yksiköissämme, mutta tulee edelleen laajenemaan.

Ajanvarausmuistutuspalvelun käyttö edellyttää, että asiakas on antanut suostumuksensa tekstiviestimuistutuksen lähettämiselle. Suostumus merkitään LifeCare-potilastietojärjestelmään. Suostumus on voitu kysyä jo sairaalahoitoon lähettävässä yksikössä eli esimerkiksi terveyskeskuksessa. Tämän lisäksi suostumus varmistetaan sairaalahoidon alkaessa, yhteystietojen tarkistamisen yhteydessä.

Tekstiviestisuostumuksen käyttö palautekyselyn lähettämiseksi

Potilastietojärjestelmässä oleva tekstiviestiasioinnin suostumus on laajennettu koskemaan myös viestiä, jossa pyydetään vastaamaan asioinnin palautekyselyyn. Usein toistuvien käyntien yhteydessä tätä palautetekstiviestiä ei asiakkaalle lähde.

Kyselyyn vastaamisen edellytyksenä on älypuhelin. Kyselyyn pystyy vastaamaan myös yksiköstä saatavalla paperilomakkeella. Kyselyn arvio pyydetään kohdentamaan tiettyyn yksikköön. Vastaamalla lyhyeen kyselyyn asiakas pystyy vaikuttamaan, mihin asioihin jatkossa kohdennamme kehittämistä. Vastaukset käsitellään siten, että niistä ei ole mahdollista tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Palautekyselyn kieltomahdollisuus

Jos asiakas haluaa kieltää puhelinnumeronsa käytön kyselyherätteen vastaanottamiseen, hän voi pyytää henkilökuntaa tekemään kieltoa koskevan merkinnän potilastietoihinsa. Kielto ei estä ajanvarauksiin liittyvien muistutusten saamista.

Lisätietoja: KHSHP:n asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen, sanna.makynen(at)khshp.fi