Tulevaisuuden keskussairaala muotoutuu allianssin kehittämisvaiheessa

Matti Anttila, Tuomas Särkilahti, Markku Varis ja Hannu Juvonen allekirjoittamassa sopimusta rivissä.

Kantasairaala-hankkeen arkkitehti Matti Anttila (vas.), toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti Skanskalta, maajohtaja Markku Varis Swecolta ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Juvonen allekirjoittivat sopimukset allianssiyhteistyöstä, joka tähtää sairaalainvestoinnin avulla erikoissairaanhoidon laadun jatkuvaan parantamiseen sekä kustannuskasvun hillitsemiseen.

Kanta-Hämeen uusi keskussairaala toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen keskeiset osapuolet vastaavat suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä. Työskentelyssä periaatteena on avoimuus ja yhtenäinen päätöksenteko. Hankkeelle rakennetaan kaupallinen malli, joka palkitsee tai sanktioi osapuolia ennalta määriteltyjen tavoitekustannusten ja muiden avaintulostavoitteiden mukaisesti.

Allianssikilpailutuksen voittajaksi sairaanhoitopiirin hallitus valitsi 20. helmikuuta Hämeen Sydän -ryhmittymän, jonka muodostavat Skanska ja Sweco. Niin sanotun Kantasairaala-hankkeen arkkitehtisuunnittelusta vastaa jo aiemmin valittu työyhteenliittymä Team Integrated, jonka muodostavat arkkitehtitoimistot AW2-Arkkitehdit Oy ja Harris-Kjisik Oy Helsingistä sekä de Jong Gortemaker Algra Rotterdamista.

Kilpailutuksen tuloksen saatua lainvoiman, allianssiin liittyvät sopimukset allekirjoitettiin Hämeenlinnassa 27. maaliskuuta. Allekirjoitustilaisuudesta alkaa allianssin kehitysvaihe, jonka tärkein tehtävä on valmistella ja laatia yksityiskohtainen toteutussuunnitelma, jossa kuvataan, miten urakka suunnitellaan, rakennetaan, luovutetaan sekä mitkä ovat sen kustannukset. Muita tehtäviä ovat muun muassa turvallisuus- ja vakuutussuunnitelmien, tarkan aikataulun ja hankintastrategian laatiminen.

– Suunnittelemme siis yhdessä ja konkreettisella tasolla, miten päästään parhaimmin asetettuihin tavoitteisiin. Kehitysvaiheen aikana huomioidaan korostetusti myös asiakasnäkökulma, eli työryhmiin otetaan mukaan asiakkaiden ja potilasjärjestöjen edustajia sekä lapsia, kuvailee KHSHP:n Kantasairaala-hankkeen projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen.

Hämeen Sydän -allianssin projektipäällikkönä toimiva Jari Törnqvist Skanskalta kertoo, että kantahämäläiset yritykset ovat erittäin tervetulleita mukaan hankkeen kehittämistyöhön ja toteutukseen.

– Toivottavasti paikalliset yritykset ottavat aktiivisesti osaa hankkeen kilpailutuksiin ja tarjoavat tuoreita ideoita toteutukseen jo kehitysvaiheessa.

Hankkeen kehitysvaihe päättyy suunnitellusti joulukuussa 2019, jonka jälkeen päätetään toteutusvaiheen käynnistämisestä.

 

Skanskan tiedote asiasta

Swecon tiedote asiasta