Tuloksia koronalääketutkimuksesta, johon myös kantahämäläiset potilaat osallistuivat vapaaehtoisina

The Lancetissa julkaistiin 2. toukokuuta tuloksia WHO:n Solidarity-tutkimuksesta, jonka osana myös Kanta-Hämeen keskussairaala ja sen hoitamat koronapotilaat ovat olleet. Tutkimuksessa halukkaita aikuispotilaita, joilla oli sairaalahoitoa vaativa SARS-CoV2-koronavirusinfektio, satunnaistettiin joko verrokkiryhmään tai hoitoryhmään. Verrokit saivat silloisen tiedon mukaista parasta hoitoa, ja hoitoryhmä sai sen lisäksi viruslääke remdesiviiriä. Tähän osaan Solidarity-tutkimusta kuului 8275 potilasta 35 maassa.

Tulosten mukaan remdesiviiri auttoi niitä sairaalahoitoa tarvitsevia koronapotilaita, jotka eivät tarvinneet hengityskonehoitoa. Remdesiviiri suojasi kuolemalta (riskisuhde 0,86) ja joutumiselta hengityskonehoitoon (riskisuhde 0,88). Riskin alenema oli suuruudeltaan pieni, mutta tilastollisesti merkitsevä. Jos potilas tarvitsi lisähappea mutta ei hengityskonetta, remdesiviiriä saaneista kuoli 14,6 % ja verrokkiryhmästä 16,3 %.

– Haluamme kiittää kaikkia tutkimukseen osallistuneita potilaita. Tutkimus on ainoa tie tehokkaisiin hoitoihin. Kanta-Hämeen keskussairaalassa koronapotilaita on hoidettu pandemian alusta alkaen seuraten kansainvälistä tutkimusta ja kartuttaen tietoa. Remdesiviiriä käytetään osastolla potilaille, joilla arvioidaan olevan suuri riski vaikean taudinkuvan kehittämiseen, kertoo Kanta-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien osastonylilääkäri Tuomas Rosberg.

Rosbergin lisäksi Kanta-Hämeen keskussairaalasta tutkimukseen osallistuivat lääkärit Hanna Korkeamäki, Iivo Hetemäki ja Emma Reponen sekä farmaseutti Maiju Leppänen. Suomen Solidarity-tutkimusta johtaa Helsingin yliopiston professori Kari Tikkinen.

The Lancet on lääketieteen alalla arvostetuimpia kansainvälisiä julkaisuja. Tutustu tarkemmin artikkeliin alla olevan linkin kautta:

Remdesivir and three other drugs for hospitalised patients with COVID-19: final results of the WHO Solidarity randomised trial and updated meta-analyses – The Lancet