Työtaistelutoimet ja sairauspoissaolot aiheuttavat kiireettömän hoidon peruutuksia Kanta-Hämeen keskussairaalassa

Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluiden katkeaminen ja sen vuoksi julistetut työntekijäjärjestöjen Tehyn ja Superin työtaistelutoimet eli ylityö- ja vuoronvaihtokielto aiheuttavat välittömiä vaikutuksia Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

– Joitain kiireettömiä toimenpiteitä ja poliklinikkavastaanottoja, alle kymmenen kappaletta, on jouduttu peruuttamaan jo kuluvalta viikolta, sillä työtaistelutoimien ohella ongelmia aiheuttavat henkilöstömme sairauspoissaolot ja jo myönnetyt lomat. Lisäksi esimerkiksi liukkaat kelit ovat aiheuttaneet paljon tapaturmia ja päivystyspotilaiden määrän lisääntymistä, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin vs. johtaja Kirsi Leino.

Työtaistelutoimenpiteistä huolimatta KHSHP on varautunut turvaamaan kiireellisen hoidon kaikissa tilanteissa. Mahdollisesti myös työhön määräämiseen joudutaan turvautumaan.

– Laki antaa mahdollisuuden tähän terveydenhuollossa, jos kyseessä on potilaiden terveyden ja turvallisuuden kannalta kiireellinen toiminta. Esimerkiksi päivystyksemme toiminta lukeutuu tähän, Leino toteaa.

Potilaille pyritään ilmoittamaan kiireettömien toimenpiteiden ja vastaanottojen peruuttamisesta mahdollisimman ajoissa.