Työtaistelutoimet saattavat aiheuttaa viivettä kiireettömien potilaiden hoidossa

Tehy- ja SuPer-ammattijärjestöjen asettama ylityö- ja vuoronvaihtokielto hoitohenkilökunnalle tuli voimaan tiistaina 6. helmikuuta kello 7.00. Toistaiseksi kielto ei ole aiheuttanut ylimääräisiä ongelmia Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä, ja keskussairaalaan tulleita ja sairaalassa olevia potilaita on voitu hoitaa normaaliin tapaan.

Potilasaikoja ei myöskään ole toistaiseksi peruttu. Työtaistelun pitkittyessä mahdollinen ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta aiheutuva toiminnan supistaminen tulee kohdistumaan kiireettömään hoitoon.

Työnantajan edustajat seuraavat tilannetta päivittäin ja keskustelevat järjestöjen pääluottamusmiesten kanssa. KHSHP:n eri tulosalueilla ja yksiköissä on tällä hetkellä hyvä valmius reagoida nopeastikin muuttuviin tilanteisiin.

Päivystystoiminnan osalta henkeä uhkaavat tilanteet hoidetaan välittömästi. Muiden potilaiden tutkimiseen ja hoitoon työtaistelu saattaa aiheuttaa viiveitä.