Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän käyttöönotto hidastaa palvelua maaliskuun alussa

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella otetaan käyttöön Tieto Oyj:n uusi Lifecare asiakas- ja potilastietojärjestelmä viikonlopun aikana 2.–3. maaliskuuta. Käyttökatko koskee kaikkia Kanta-Hämeen julkisen terveydenhuollon toimijoita ja sen pituus kaikissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa sekä alueen terveyskeskuksissa on arviolta 12,5 tuntia alkaen lauantaina 2.3.2019 kello 22 ja päättyen sunnuntaina 3.3.2019 noin kello 10.30.

Päivityksen aiheuttaman käyttökatkon aikana toimitaan ilman kirjaamista digitaaliseen potilastietojärjestelmään, mutta vanhan Effica-järjestelmän katselukanta potilastietoihin on terveydenhuollon yksiköiden käytettävissä. Katkon aikana potilaiden terveydentilaan liittyvät kirjaukset tehdään paperille. Katkon aikana asiakkaat saavat myös paperireseptin sähköisen reseptin sijasta.

Potilasturvallisuus ei vaarannu päivityksen vuoksi, mutta palvelu saattaa olla päivityksen aikana ja noin viikon sen jälkeen normaalia hitaampaa, joten asiakkaita pyydetään varaamaan riittävästi aikaa asioidessaan terveydenhuollon yksiköissä. Myös puhelinpalvelu saattaa olla normaalia hitaampaa uutta järjestelmää käyttöön otettaessa.

Katkon aikana asiakkailta toivotaan harkintaa etenkin päivystyspalveluiden käytön osalta. Hätätilanteessa tulee ehdottomasti hakeutua päivystykseen, mutta jos asia voi odottaa, pyydetään hakeutumaan katkon jälkeen hoitoon omalle terveysasemalle seuraavana arkipäivänä.

Muualla esiintyneistä ongelmista on otettu oppia

Lifecare-päivityksen muissa sairaanhoitopiireissä aiheuttamat ongelmat on pyritty valmistelun aikana ratkaisemaan ennalta.

– Olemme ottaneet oppia muiden kokemuksista ja valmistautuneet Lifecare-päivitykseen jo kuukausien ajan kouluttamalla henkilöstöä uuden järjestelmän käyttöön. Siirtymä Efficasta Lifecareen vaatii uusien työprosessien opettelemista ja omaksumista, mutta jatkossa se sujuvoittaa työntekoa ja vastaa tulevaisuuden terveydenhuollon vaatimuksiin, vakuuttaa KHSHP:n ICT-projektipäällikkö Marjukka Virtanen.