Uutta tutkimustietoa koronaviruksen ja poikkeusolojen vaikutuksesta päivystyskäynteihin

Kevään 2020 poikkeusolot vähensivät päivystyspotilaiden käyntimääriä Kanta-Hämeen keskussairaalassa noin neljänneksellä. Huomattavin muutos tapahtui ei-kiireellisiksi luokitelluissa käynneissä, jotka lähes puolittuivat.

Tampereen yliopiston ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tutkijat selvittivät koronaviruksen ja kevään poikkeusolojen vaikutusta päivystyskäyntien määrään ja laatuun. Tutkimuksessa hyödynnettiin ensimmäisenä Euroopassa New Yorkin yliopistossa kehitettyä NYU-EDA -algoritmia, joka on luotettavaksi osoitettu menetelmä päivystyskäyntien kiireellisyyden, hoidon tarpeen ja ehkäistävyyden arviointiin.

– Löydöksemme ovat linjassa aiempien SARS- ja MERS-epidemioiden vaikutusalueella raportoitujen muutosten kanssa. Kiireettömät käynnit vähenivät huomattavasti, mutta huolestuttavaa on, että myös vakavista, kiireellisistä syistä johtuvia käyntejä näyttää jääneen toteutumatta, toteaa Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Jalmari Tuominen.

Tutkimuksessa hyödynnettiin päivystysten käyntimäärien ennustamiseksi kerättyä aineistoa.

– Päivystyskäyntien määrän vähenemisestä puhuttiin keväällä ympäri maailmaa, mutta aiheesta oli hyvin vähän dataa. Meillä on käynnissä hanke, jossa rakennetaan ennustemallia päivystyskäyntien määrälle ja pystyimme näin kuvaamaan muutokset yksityiskohtaisesti, lääketieteen tohtori Antti Roine

Kanta-Hämeen keskussairaalassa on tehty aktiivisesti akuuttilääketiedettä koskevaa tutkimusta ja se on mukana keskuksena ennustemallien rakentamisessa.

– Juuri julkaistun tutkimuksemme tulokset ovat tärkeä osoitus nykyisen epidemian vaikutuksista. Tässä julkaisussamme oleellista on myös eri asiantuntijoiden saumaton yhteistyö, jonka avulla saamme julkaistua Suomesta merkittäviä tuloksia, toteaa akuuttilääketieteen professori ja tulosalueylilääkäri Ari Palomäki Tampereen yliopistosta ja Kanta-Hämeen keskussairaalasta.

Tutustu tutkimukseen: Tuominen, J., Hällberg, V., Oksala, N. et al. NYU-EDA in modelling the effect of COVID-19 on patient volumes in a Finnish emergency department. BMC Emerg Med 20, 97 (2020).