Vanhojen tilojen hyödyntäminen osana Assi-sairaalaa arvioidaan uudelleen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johto esittää hallitukselleen, että tulevaisuuden Ahveniston sairaalan eli Assin konseptia arvioitaisiin uudelleen siten, että osana tulevaa kokonaisuutta voidaan tarkastella myös nykyisen kiinteistön parhaimmassa kunnossa olevan C-rakennuksen hyödyntämistä.

C-rakennuksessa toimii nykyisin sairaala-apteekki, ravintokeskus, apuvälinekeskus, obduktioyksikkö, teknisen yksikön tilat, työterveyshuollon tilat sekä hallintotiloja. Rakennus on peruskorjattu vuonna 2014 valmistuneessa remontissa. Jos sen jatkohyödyntäminen osoittautuu tarkemmassa laskennassa kannattavaksi, se yhdistettäisiin uudisrakennusosaan tunneliyhteydellä.

– Haemme nyt hallitukseltamme ja valtuustoltamme mandaattia arvioida kokonaisuutta uudelleen, jotta voisimme täyttää aiemmin asetut toiminnalliset tavoitteet määritetyssä kustannusraamissa. On allianssimallin etu, että voimme työstää konseptia edelleen vielä tässä vaiheessa, KHSHP:n johtaja Seppo Ranta sanoo.

Puolen vuoden aikalisä

Hankkeen budjetissa pysymiseksi on jo suunnittelun edetessä tilaohjelmasta vähennetty erilaisin toimenpitein yhteensä 3400 hyötyneliötä ja arkkitehtonista konseptia ja teknisiä toteutusratkaisuja on tarkasteltu ja kehitetty.

– Kustannustavoitteeseen pääseminen on kuitenkin vienyt suunnitteluaikaa oletettua enemmän ja arviointi C-rakennuksen hyödyntämisen osalta vie sitä lisää. Allianssin näkemyksen mukaan kehitysvaihe saataisiin päätökseen toukokuussa 2020, kun alkuperäinen aikataulu oli joulukuussa 2019, Ranta kertoo.

KHSHP:n luottamuselimet voisivat uuden aikataulun mukaan päättää valmiiden suunnitelmien ja kustannusarvion pohjalta toteutumisvaiheeseen siirtymisestä kesäkuussa 2020.

Rannan mukaan puolen vuoden viivästys aikataulussa antaa suunnittelun osalta aikaa myös sopeutua mahdollisesti käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa syntyvään sote-ratkaisuun.

– Lisäksi nykyisen kiinteistön tasearvoihin liittyviin kirjanpidollisiin asioihin on joka tapauksessa löydettävä yhdessä jäsenkuntien kanssa ratkaisut, jos nykyisestä kiinteistöstä luovutaan joiltain osin tai kokonaan.