Vierailuohje Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tiloissa (Kanta-Hämeen keskussairaala)

Vierailuohje Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon tiloissa (Kanta-Hämeen keskussairaala)

Valtioneuvoston suositus vierailujen välttämiseksi sairaaloissa puretaan 17.6.2020 alkaen. Suosituksen purkaminen koskee sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa tapahtuvaa sairaalahoitoa. Vierailujen järjestämisessä tulee kuitenkin noudattaa edelleen pidättyvää linjaa alueellista harkintaa käyttäen, vastaavasti kuten muussakin tartuntatautien vastustamistyössä epidemiatilanteen aikana. Toimintayksikkö vastaa käytännön järjestelyistään ja esimerkiksi suojainten käytöstä ja tapaamispaikoista.

Käytännössä sairaanhoitopiirin alueella voidaan tartuntatautilain 58§:n mukaisesti yksikkö- ja tilakohtaisesti ohjata tai rajoittaa vierailuja epidemiatilanteen ja riskiarvion mukaisesti. Perusteet rajoittaa vierailuja perustuvat potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden takaamiseen, samalla pyrkien sallimaan potilaan toipumista ja kuntoutumista edistävää läheisten läsnäoloa hoitojakson aikana. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin pandemiajohtoryhmä arvio paikallista epidemiatilannetta ja ohjeistusta asiaan liittyen viikoittain.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin keskussairaalan tiloissa päivitetty vierailuohje on voimassa ajalle 17.6.-14.7.2020 seuraavasti:

 • vierailut sallitaan osastolla normaaliajasta poiketen vain vierailuaikoina klo 16-19 sellaisilla osastoilla ja potilashuoneissa, joissa ei ole immuunivajauspotilaita ja joilla ei hoideta ensi sijassa COVID19-epäilyjä
  • näin ollen vierailut osastoilla 6A, 6B ja 4B tapahtuvat vain erikseen sovitusti
  • synnytysvuodeosastolla vierailut toivotaan rajattavaksi terveeseen tukihenkilöön tai lapsen isään
 • vierailulle saa tulla yhden hengen huoneisiin korkeintaan 2 vierailijaa kerrallaan
 • mikäli potilas on usean hengen huoneessa vierailijoita saa olla vain 1 ja
  • vierailua suositaan ensi sijassa kahviossa tai osaston päivähuoneessa mikäli sellainen on käytettävissä ja potilaan kunnon kannalta on mahdollista näin sopia
  • vierailija käyttää koko vierailun ajan suu-nenäsuojusta (saatavilla kanslian vierestä, käsidesinfektiopisteen yhteydessä)
  • vierailu saa kestää vain 30min
 • Mikäli vierailu tapahtuu ulkotiloissa, voidaan näistä ohjeista poiketa suojainten käytön ja vierailijoiden määrän tai keston osalta. Tällöin suositellaan edelleen sopimaan asiasta yhteistyössä hoitavan yksikön kanssa
 • vierailuissa toivotaan edelleen käytettävän harkintaa, jos yhteydenpito onnistuu muutoin kuin paikalle tulemalla ja sairaalassaoloaika on potilaalla lyhyt
 • vierailulle ei saa tulla jos
  • vierailijalla tai hänen perheenjäsenellään on hengitystieoireita, kuumetta tai muu infektio-oire
  • vierailijalla on karanteeni tai muu kontakti koronaan sairastuneeseen edeltävän 14vrk aikana tai hän on itse sairastanut koronan alle 4 viikkoa aiemmin
  • vierailijalla on takana ulkomaanmatka muualle kuin Baltian maihin, Norjaan, Tanskaan tai Islantiin edeltävän 14 vrk aikana

Ohjeesta poikkeavat vierailut pyritään inhimillisistä syistä järjestämään esimerkiksi palliatiivisessa hoidossa tai kriittisesti sairaiden kohdalla erikseen yksikön kanssa sopien. Lastenosastolla potilaan vanhemmat voivat osallistua lapsen hoitoon aiempaan tapaan. Ohjeita voidaan yksiköissä tarkentaa erikseen potilaan hoito ja turvallisuus sekä sujuva toiminta huomioiden.

Tartuntatautilaki 58§

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.