Konsultaatio

Nämä keskussairaalan konsultaatio-ohjeet ja yhteystiedot on tarkoitettu Kanta-Hämeen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Asiantuntijahoitajien tiedot löytyvät tämän sivun alavalikoista.

Keskussairaalan konsultaatiot

OPERATIIVINEN TULOSALUE

Ortopedia
Virka-aikana:

 1. puhelinkonsultaatiot: konsultaatiopuhelin 03 629 4590.
 2. ”paperi”, ”virtuaali-konsultaatiot” jne. hoidetaan normaaleina lähetekonsultaatioina: osastoseniori = lähetteiden käsittelijä käsittelee.

Virka-ajan ulkopuolella:
Ortopedian takapäivystäjä 050 370 1456 vastaa kaikesta konsultoinnista ja trauma- hälytyksistä (konsultti on aina erikoislääkäri)

Gastrokirurgia
Gastrokirurgian konsultaatiot säännöllisenä työaikana.Vuoden 2018 alusta alkaen kukin gastrokirurgi toimii vuorollaan yhden viikon ajan gastrokirurgian konsulttina. Hän vastaa tämän viikon aikana kiireellisistä gastrokirurgian konsultaatioista.
p. 03 629 2813. Sairaalan sisäinen p. 2813.

Mikäli mahdollista yhteydenotot konsulttiin tulisi tehdä vasta kello 9.00 jälkeen, arkiaamujen kokousten päätyttyä. Konsultti vastaa myös säännöllisenä työaikana tehtävistä gastrokirurgisista päivystysleikkauksista ja käsittelee kaikki sen viikon aikana gastrokirurgialle tulleet lähetteet.

Konsultin velvollisuuksiin kuuluu päivittäin kiertää ja tehdä hoitopäätökset niistä gastrokirurgisista potilaista, jotka on sijoitettu muualle kuin osasto 5 A:lle. Osastokoordinaattori-hoitaja selvittää aamuisin edellä mainittujen potilaiden osastosijoitukset ja ilmoittaa heistä konsultille. Tarvittaessa muualle kuin 5 A :lle sijoitetuista potilaista ilmoitetaan ensisijaisesti osaston 5 A osastokoordinaattorille ja vain hyvin kiireellisissä tapauksissa suoraan gastrokirurgian konsultille.

Kiireettömistä konsultaatioista pyydetään tekemään aikaisemman käytännön mukaisesti erillinen konsultaatiopyyntö sairaskertomusjärjestelmän kautta. Tarvittaessa voi puhelimitse ottaa yhteyttä suoraan eri gastrokirurgeihin heidän erityisosaamisensa mukaisesti

Lastenkirurgia
Lastenkirurgi vastaa päivystyskonsultaatioihin pääsääntöisesti heti. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyydetään ajoittamaan keskiviikkoon ajalle klo 14.00–14.30. Konsultaatioihin vastaavat: oyl Hanna Roihuvuo-Leskinen 03 629 2806 sekä el Anna Suomalainen 03 629 3906. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 2806 ja 03 629 3906. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 2806, 3906

Plastiikkakirurgia
Plastiikkakirurgian konsultaatiot virka-aikaan puh. 03 629 2872.

Urologia
16.5.2016 alkaen kiireellisissä asioissa konsultoi urologian erikoistuva lääkäri numerossa p. 03 629 3980. Ellei häntä tavoiteta, voidaan keskuksen 03 6291 kautta puhelu yhdistää päivystykseen kirurgian päivystäjälle. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyritään keskittämään pe klo 8.30–9.00 Dimitri Pogodin-Hannolainen p. 03 629 2370

Verisuonikirurgia
Thorax-ja verisuonikirurgi vastaa puhelinkonsultaatioihin virka-aikana pääsääntöisesti heti. Konsultaatioihin vastaavat: oyl Elina Vainio thorax-ja verisuonikirurgi ja el Antti Lehtomäki verisuonikirugi. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot keskuksen kautta: p. 03 6291. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot: p.3536, 3838. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata heti, soittopyynnön voi jättää ortopedian poliklinikalla tai osastolla puhelimeen vastaavalle henkilölle.

Yleiskirurgia
Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti sekä keskitetysti keskiviikkoisin klo 13.30–14.30. Konsultaatioihin vastaavat: Kati Kortelainen 03 629 3522, Niina Mikkonen 03 629 2651. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot 03 629 3522, KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 3522, 2651. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata heti, soittopyynnön voi jättää leikkaussalin hoitajalle.

Hammas-, suu-, ja leukasairaudet

Puhelinkonsultaatoihin vastataan virka-aikana tiistaista perjantaihin. Konsultaatioihin vastaavat hammaslääkärit numeroissa

 1. 03-6293590
 2. 03-6293502

Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata, soittopyynnön voi jättää hammashoitajalle 03-6293306.

Iltapäivystyksessä maanantaista perjantaihin (klo 15-21) puhelimeen vastaa hammashoitaja numerossa 040 6205664.

Korva-,nenä-, kurkkutaudit
Konsultaatioihin vastataan pääsääntöisesti heti. Puhelinkonsultaatioihin (päivystysasiat ja kiireettömät konsultaatiot) vastaa virka-aikana päiväpäivystäjä p. 03 629 2930. Lisäksi konsultaatioihin vastaa ylilääkäri Heikki Teppo keskiviikkoisin klo 10.00-12.00 (muut kuin päivystysasiat) p. 03 629 3562.

Naistentaudit Synnytykset
Gynekologiset konsultaatiot virka-aikana KHKS:n sisältä p. 71223 ja ulkoa p. 045 7734 5768. Jos numero ei vastaa, niin keskus voi yhdistää naistentautien poliklinikan lääkärille. Gynekologian konsultaatiot päivystysaikana p. 71507/ 0500 482 040.
Synnytyspuolen konsultaatiot sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella, KHKS:n sisältä p. 71507 ja ulkopuolelta tulevat kysymykset p. 0500 482 040.

Silmätaudit
Puhelinkonsultaatiot ohjataan silmäyksikköön p. 03 629 2891. Konsultaatiot ohjataan lääkärille mahdollisuuksien mukaan heti. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei voida välittömästi vastata, soittopyynnön voi jättää kansliaan.

 

 

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Tehohoito
Tehohoitoa koskeviin tai potilaan siirtoa teho-osastolle koskeviin konsultaatioihin vastataan ympärivuorokautisesti puh. 03 6292 000

Leikkaustoiminta ja anestesiatoimenpiteet
Virka-aikana 03 629 3592, dect. 2000
Päivystysaikana dect. 2000  

Yleissisätaudit
Puhelut virka-aikana p. 03 629 2454
ma, ti ja pe 8-16,
ke ja pe klo 09.00-16.00.

Endokrinologia
Puhelut keskuksen kautta puh. 03 6291. Soittopyynnöt voi jättää sisätauti-poliklinikan osastonsihteerille.

Geriatria
Puhelinkonsultaatioihin vastataan pääsääntöisesti ti ja to, parhaiten tavoitettavissa klo 11.00-12.00 välisenä aikana p. 03 629 2359.  Ma, ke ja pe konsultaatioihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Jos et tavoita geriatria, konsultaatiosta voi ilmoittaa poliklinikan hoitajalle p. 03 629 2990.

Gastroenterologia
Sisätautien gastroenterologian puhelinkonsultaatiot virka-aikana klo 8.00–16.00 KHKS:n sisäiset p. 2590 sekä ulkoiset konsultaatiot p. 03 629 2590.

Hematologia
Puhelinkonsultaatiot keskuksen kautta p. 03 6291. Konsultaatioihin vastaavat Merja Suominen ja Heli Uotinen. Ei soittopyyntöjä.

Infektiot
KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot virka-aikana p. 03 6291, KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 2204 ja p. 3525.

Kardiologia
Kardiologi vastaa konsultaatioihin arkisin p. 03 629 3576

Nefrologia
Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti. Konsultaatioihin vastaavat oyl Piia Moisio p. 03 629 3962 tai  oyl Petri Koskinen p. 03 629 2360.

Reumatologia
Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti. Ke ja to -aamuina kuitenkin klo 9.00 alkaen. Konsultaatioihin vastaavat ayl Tea Uusitalo ja oyl Riitta Koivuniemi  (Riihimäen yksikössä ti–pe p. 5692 ja maanantaisin Hämeenlinnassa). KHKS:n ulkopuolelta sekä sisäpuolelta tulevat konsultaatiot keskuksen kautta p. 03 6291. Kollegapuhelut keskus yhdistää suoraan.

Fysiatria

Puhelinkonsultaatioihin vastataan sekä virka-aikana, että keskitetysti klo 8.30-9.00 ja klo 14.30 jälkeen. Konsultaatioihin vastaa vs. ylilääkäri Juha Kallio p. 03 629 5215.
KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 3146. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 3146. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata heti, soittopyynnön voi jättää osastonsihteerille p. 3146.

Neurologia
KHKS:n sisältä tulevat ja ensiavun konsultaatiot virka-aikana (03 629) 3941 tai 2449. Puhelimeen vastaa neurologian erikoislääkäri.

KHKS:n ulkopuolelta tulevat puhelinkonsultaatiot virka-aikana 03 629 2389. Puhelimeen vastaa neurologian erikoislääkäri.

Kaikki virka-ajan ulkopuolella tulevat konsultaatiot (03 629) 3551.

Lastenneurologia
Konsultaatiopuhelut virka-aikana toivotaan ensin lastenneurologian poliklinikan sihteerille p. 03-6293919. Sihteeri yhdistää puhelun lääkärille, jos lääkäri pystyy vastaamaan puheluun. Jos lääkäri ei pysty juuri sillä hetkellä vastaamaan, sihteeri jättää soittopyynnön lääkärille. Päivystysaikana lastenneurologisiin konsultaatioihin vastaa päivystävä lastenlääkäri.

Lastentaudit
Lasten ja nuorten yksikkö. Puhelinkonsultaatioihin vastataan heti. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot keskuksen kautta p. 03 6291. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot
p. 71503. – vastasyntyneet ja pienet imeväisikäiset sekä kardiologiset konsultaatiot (ayl Mikko Huhtanen)
p. 03 629 3085 – vaihtuva erikoislääkäri, päivystykselliset ja muut kuin ed. kuuluvat konsultaatiot p. 03 6291.

Keuhkosairaudet
Keuhkosairauksien poliklinikka
Hämeenlinna ​
KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 3055 ja KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 3055. Konsultaatioihin vastataan virka-aikana.

Riihimäki Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti. Konsultaatioihin vastaa ol Markku Pekonen tiistaita lukuun ottamatta muina päivinä. Numero on 019 744 5455. Tiistaisin soitettava Hämeenlinnan konsultaationumeroon 03 629 3055. Tiistaita lukuunottamatta soittopyynnön voi jättää sähköpostiin ([email protected]) tai LifeCare-viestinä.

Palliatiivinen poliklinikka
Palliatiivinen konsultaatiopoliklinikka toimii ensikäyntipainotteisesti ja antaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueelle parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan hoitolinjauksissa ja oirehoidossa. Toimintaan kuuluu poliklinikkavastaanotto, puhelinkonsultaatiot ja Hämeenlinnan keskussairaalan yksikössä vuodeosastokonsultaatiot. Toimimme lääkäri-hoitajatiiminä.

Palliatiivisen poliklinikan tilat sijaitsevat Hämeenlinnassa keskussairaalan 4. kerroksen päiväsairaalan tiloissa.
Lähete osoitetaan perusterveydenhuollosta ELLÄH-lähetteellä suoraan Palliatiiviselle poliklinikalle.

Yhteystiedot
Puh. 03 629 3017. Numerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu, joka on avoinna ma–pe klo 8.15–13.30. Soitamme Sinulle takaisin saman päivän aikana klo 15.00 mennessä.
Puhelinkonsultaatioajat lääkärille ma ja to klo 8–9 ja 14–15, puh. 03 629 3959.
Erikoislääkäri Laura Aroviita (onkologi ja palliatiivisen hoidon erityispätevyys) p.03 629 3959

  • Vastaanotto ja konsultaatiot ti ja to
  • Erikoislääkäri Mika Anturaniemi (geriatri ja palliatiivisen hoidon erityispätevyys) p. 03 6293959
  • Vastaanotot ja konsultaatiot ma, ke, pe
  • Sairaanhoitaja Jaana Suomalainen p. 03 629 3031
  • Konsultaatiot ma–pe klo 8–15

Syöpätaudit
Syöpälääkärin konsultaatioaika on ma–to klo 11.00–12.00. Konsultaatioihin vastataan pääsääntöisesti heti. Ensisijaisesti konsultaatiosta soitetaan potilasta hoitavalle syöpälääkärille. Konsultaatioihin vastaavat yl Petri Nokisalmi 03 629 3889, el Laura Aroviita 03 629 3803 ja el Olga Maslennikova 03 629 2357.  KHKS:n  ulkopuolelta tulevat konsultaatiot soitetaan edellä mainittuihin numeroihin. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot soitetaan numeroihin 3889 (Petri), 3803 (Laura),  ja 2357 (Olga). Soittopyynnön voi myös jättää sairaalan sisältä osastosihteerille p. 3821 ja sairaalan ulkopuolelta osastosihteerille ma-pe 9.30-11.30 numeroon  03 629 3800.

Ihotaudit
Ihotautien erikoislääkäri vastaa virka-aikaan konsultaatioihin numerosta 03 629 2414. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyydetään ajoittamaan aikavälille 12.30-13.30. Suositellaan liittämään valokuva ihottumasta sairaskertomukseen ennen konsultaatiota.  

 

PSYKIATRIA

Aikuispsykiatria

Hämeenlinnan yksikkö: Psykiatrian akuuttityöryhmän erikoislääkäri vastaa pääsääntöisesti heti. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 040 505 9981. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 71516. Mikäli näistä numeroista ei tavoita vastaajaa, voi lääkäriä tavoitella psykiatrian poliklinikan kautta p. 03 629 4015.

Riihimäen yksikkö:

Konsultaatiopuhelut poliklinikan osastonsihteerin kautta, p. 0400 326 300.
Puhelinkonsultaatioihin vastataan arkisin mielellään klo 11.15–11.30 sekä klo 15-15.30 ja kiireellisiin mahdollisuuksien mukaan muulloinkin. Konsultaatioihin vastaavat poliklinikan erikoislääkärit.

 

Lastenpsykiatria
Kiireettömissä konsultaatioissa suositellaan kirjallisen konsultaation eli lähetteen tekemistä potilaskertomusjärjestelmän kautta. Niihin vastaa lähetteet käsittelevä apulaisylilääkäri.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla toimii konsultaatiotyöryhmä, jonka kiireettömät palvelut on tarkoitettu vain perustason sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille (ei sairaalan sisäisiin konsultaatioihin). Konsultaatiotyöryhmään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tiistaista perjantaihin klo 12.30–14, puh. 040 7056 602. Puhelimeen vastaa hoitaja tai sosiaalityöntekijä, jolla ei ole lääkäriä välittömästi tukenaan. Kesälomakautena konsultaatiotyöryhmä ei ole käytettävissä.

Kiireellisissä konsultaatioissa virka-aikana (klo 8–15, ma–pe) soitetaan
1) ensisijaisesti lastenpsykiatrian akuuttityöryhmän sairaanhoitajalle p.03 629 3266 , jonka kautta saa yhteyden lastenpsykiatrian akuuttityöryhmän lääkäriin
2) toissijaisesti lastenpsykiatrian poliklinikan osastosihteerille p. 03 629 3043, joka yhdistää puhelun vapaana olevalle lääkärille tai ottaa vastaan kiireellisen soittopyynnön.

Päivystysaikana soitetaan psykiatrian päivystäjälle p. 040 505 9981.

 • Nuorisopsykiatria
 • 03 629 4138
 • 040 3521449

Lisätiedot:

74 Nuorisopsykiatria

 • KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot sihteerille p. 040 352 1449 ja 03 629 4138.
  Kiireellisissä tilanteissa sihteeri tavoittelee vapaana olevaa lääkäriä, eli sihteerin numeroon vastataan aina
  virka-aikana ja lääkärin saa useimmiten langan päähän. Tarvittaessa sihteerille voi jättää soittopyynnön.

Puhelinkonsultaatioihin vastataan keskitetysti klo. 12.00–12.30

Ahvenistolla:
el Henriikka Linden p.040 481 3766, ol Kati Huusko p. 040 183 3427 (osastopaikkatiedustelut).

Keinusaaressa:
oyl Tiina Tuominen p.045 7731 1970, ayl Ilkka Viherä p.045 7734 7158 ja Essi Ilomäki p.045 7731 1972
Riihimäen poliklinikalla sihteeri p.040 169 9154 välittää soittopyynnön lääkärille.

Joustavien toimintojen poliklinikalla JOPO(Ahvenistolla) p.03 629 4127 numerosta tavoittaa virka-aikana sairaanhoitajan.
Päivystysaikana puhelut psykiatrian päivystäjälle.