Konsultaatio

Nämä keskussairaalan konsultaatio-ohjeet ja yhteystiedot on tarkoitettu Kanta-Hämeen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön – EI potilaiden tai asiakkaiden käyttöön, joita palvellaan takaisinsoittojärjestelmän kautta! Asiantuntijahoitajien tiedot löytyvät tämän sivun alavalikoista.

Keskussairaalan konsultaatiot

OPERATIIVINEN TULOSALUE

Ortopedia
Virka-aikana:

  1. puhelinkonsultaatiot: konsultaatiopuhelin 03 629 4590.
  2. ”paperi”, ”virtuaali-konsultaatiot” jne. hoidetaan normaaleina lähetekonsultaatioina: osastoseniori = lähetteiden käsittelijä käsittelee.

Virka-ajan ulkopuolella:
Ortopedian takapäivystäjä 050 370 1456 vastaa kaikesta konsultoinnista ja trauma- hälytyksistä (konsultti on aina erikoislääkäri)

Gastrokirurgia
Gastrokirurgian konsultaatiot virka-aikaan puh 03 629 2813.

Lastenkirurgia
Lastenkirurgi vastaa päivystyskonsultaatioihin pääsääntöisesti heti. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyydetään ajoittamaan keskiviikkoon ajalle klo 14.30-15.00. Konsultaatioihin vastaavat: oyl Hanna Roihuvuo-Leskinen 03 629 2806 sekä el Anna Suomalainen 03 629 3906. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 2806 ja 03 629 3906. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 2806, 3906

Plastiikkakirurgia
Plastiikkakirurgian konsultaatiot virka-aikaan puh. 03 629 2872.

Urologia
Kiireellisissä asioissa konsultoi urologian erikoistuva lääkäri numerossa p. 03 629 3980. Ellei häntä tavoiteta, voidaan keskuksen 03 6291 kautta puhelu yhdistää päivystykseen kirurgian päivystäjälle. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyritään keskittämään pe klo 8.30–9.00 Dimitri Pogodin-Hannolainen p. 03 629 2370

Verisuonikirurgia
Thorax-ja verisuonikirurgi vastaa puhelinkonsultaatioihin virka-aikana pääsääntöisesti heti. Konsultaatioihin vastaavat: oyl Elina Vainio ja el Minna Laukkavirta (ma, ke, to). KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot keskuksen kautta: p. 03 6291. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot: p.3536, 3838.

Yleiskirurgia
Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti Niina Mikkonen 03 629 2651 ja torstaisin Kati Kortelainen, 03 629 3522.  KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot ensisijaisesti p. 2651 (Mikkonen) ja mikäli hän ei ole tavoitettavissa 3522 (Kortelainen). Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata heti, soittopyynnön voi jättää leikkaussalin hoitajalle.

Hammas-, suu-, ja leukasairaudet
Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana maanantaista torstaihin. Konsultaatioihin vastaavat hammaslääkärit numeroissa

  1. 03-6293590
  2. 03-6293502

Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata, soittopyynnön voi jättää hammashoitajalle 03-6293306.

Iltapäivystyksessä maanantaista perjantaihin (klo 15-21) puhelimeen vastaa hammashoitaja numerossa 040 6205664.

Korva-,nenä-, kurkkutaudit
Konsultaatioihin vastataan pääsääntöisesti heti. Puhelinkonsultaatioihin (päivystysasiat ja kiireettömät konsultaatiot) vastaa virka-aikana päiväpäivystäjä p. 03 629 2930.

Naistentaudit  ja synnytykset
Gynekologiset konsultaatiot virka-aikana KHKS:n sisältä p. 71223 ja ulkoa p. 045 7734 5768. Jos numero ei vastaa, niin keskus voi yhdistää naistentautien poliklinikan lääkärille. Gynekologian konsultaatiot päivystysaikana p. 71507/ 0500 482 040.

Paperikonsultaatiot/lähetteet normaaliin tapaan lähetteenä naistentautien poliklinikalle, jossa on erikoislääkäri arkipäivisin virka-aikana.

Synnytyspuolen konsultaatiot sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolella, KHKS:n sisältä p. 71507 ja ulkopuolelta tulevat kysymykset p. 0500 482 040.

Silmätaudit
Puhelinkonsultaatiot ohjataan silmäyksikköön p. 03 629 2891. Konsultaatiot ohjataan lääkärille mahdollisuuksien mukaan heti. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei voida välittömästi vastata, soittopyynnön voi jättää kansliaan.

Tehohoito
Tehohoitoa koskeviin tai potilaan siirtoa teho-osastolle koskeviin konsultaatioihin vastataan ympärivuorokautisesti puh. 03 6292 000

Leikkaustoiminta ja anestesiatoimenpiteet
Virka-aikana 03 629 3592, dect. 2000
Päivystysaikana dect. 2000

 

KONSERVATIIVINEN TULOSALUE

Yleissisätaudit
Puhelut virka-aikana p. 03 629 2454
ma, ti ja pe  klo 8-15
ke ja pe klo 09.00-15.00.

Klo 15 alkaen keskuksen kautta kaikki sisätautikonsultaatiot sisätautien takapäivystäjälle.

Endokrinologia
Puhelut keskuksen kautta puh. 03 6291. Soittopyynnöt voi jättää sisätauti-poliklinikan osastonsihteerille.

Gastroenterologia
Sisätautien gastroenterologian puhelinkonsultaatiot virka-aikana klo 9.00–15.00 KHKS:n sisäiset p. 2590 sekä ulkoiset konsultaatiot p. 03 629 2590.

Hematologia
Puhelinkonsultaatiot keskuksen kautta p. 03 6291. Konsultaatioihin vastaavat Merja Suominen ja Heli Uotinen. Ei soittopyyntöjä.

Infektiot
KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot virka-aikana p. 03 6291, KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 2204 ja p. 3525.

Kardiologia
Kardiologi vastaa konsultaatioihin arkisin p. 03 629 3576

Nefrologia
Puhelut keskuksen kautta puh. 03 6291, josta yhdistetään nefrologille.

Reumatologia
Puhelut keskuksen kautta puh. 03 6291, josta yhdistetään reumatologille. Riihimäkeläisestä potilaasta konsultoidessa konsulttina Riihimäellä työskentelevä reumatologi.

Fysiatria

KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 3146. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 3146. Mikäli puhelinkonsultaatioon ei vastata heti, soittopyynnön voi jättää osastonsihteerille p. 3146.

Neurologia
KHKS:n sisältä tulevat ja ensiavun konsultaatiot virka-aikana (03 629) 2449. Puhelimeen vastaa neurologian erikoislääkäri.

KHKS:n ulkopuolelta tulevat puhelinkonsultaatiot virka-aikana (03 629) 2389. Puhelimeen vastaa neurologian erikoislääkäri.

Jos kyseessä on potilassiirto toisesta sairaalasta neurologian vuodeosastolle (esim. TAYS), puhelu myös (03 629) 2449 numeroon virka-aikaan.

Virka-ajan ulkopuolella tulevat konsultaatiot (03 629) 3551.

Lastenneurologia
Konsultaatiopuhelut virka-aikana toivotaan ensin lastenneurologian poliklinikan sihteerille p. 03-6293919. Sihteeri yhdistää puhelun lääkärille, jos lääkäri pystyy vastaamaan puheluun. Jos lääkäri ei pysty juuri sillä hetkellä vastaamaan, sihteeri jättää soittopyynnön lääkärille. Päivystysaikana lastenneurologisiin konsultaatioihin vastaa päivystävä lastenlääkäri.

Lastentaudit
Lasten ja nuorten yksikkö. Puhelinkonsultaatioihin vastataan heti. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot keskuksen kautta p. 03 6291. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 71503. Vastasyntyneitä koskevissa konsultaatioissa voi myös soittaa vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosaston lastenlääkärille: 03 629 3900.

Keuhkosairaudet
Hämeenlinna:
KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 3055 ja KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 03 629 3055. Konsultaatioihin vastataan virka-aikana.

Riihimäki: Puhelinkonsultaatioihin vastataan virka-aikana pääsääntöisesti heti. Konsultaatioihin vastaa ol Markku Pekonen tiistaita lukuun ottamatta muina päivinä. Numero on 019 744 5455. Tiistaisin soitettava Hämeenlinnan konsultaationumeroon 03 629 3055. Tiistaita lukuun ottamatta soittopyynnön voi jättää sähköpostiin ([email protected]) tai LifeCare-viestinä.

Palliatiivinen poliklinikka
Palliatiivinen konsultaatiopoliklinikka toimii ensikäyntipainotteisesti ja antaa konsultaatioapua koko sairaanhoitopiirin alueelle parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan hoitolinjauksissa ja oirehoidossa. Toimintaan kuuluu poliklinikkavastaanotto, puhelinkonsultaatiot ja Hämeenlinnan keskussairaalan yksikössä vuodeosastokonsultaatiot. Toimimme lääkäri-hoitajatiiminä.

Palliatiivisen poliklinikan tilat sijaitsevat Hämeenlinnassa keskussairaalan 4. kerroksen päiväsairaalan tiloissa.
Lähete osoitetaan perusterveydenhuollosta ELLÄH-lähetteellä suoraan Palliatiiviselle poliklinikalle.

Yhteystiedot
Puh. 03 629 3017. Numerossa on käytössä takaisinsoittopalvelu, joka on avoinna 24/7. Soitamme Sinulle takaisin virka-aikana.
Puhelinkonsultaatioajat lääkärille arkisin klo 8–9 ja 14–15, puh. 03 629 3959

Puhelinkonsultaatioajat sairaanhoitajalle (Jaana Suomalainen) ma – pe klo 8 – 15, puh. 03 629 3031

Syöpätaudit
Syöpälääkärin konsultaatioaika on ma–to klo 11.00–12.00. Konsultaatioihin vastataan pääsääntöisesti heti. Ensisijaisesti konsultaatiosta soitetaan suoraan potilasta hoitavalle syöpälääkärille (kts. ONKO-lehdeltä kuka lääkäri on potilaan asioista vastannut). Konsultaatioihin vastaavat yl Petri Nokisalmi 03 629 3889, el Laura Aroviita 03 629 3803 ja el Maija Peippo 03 629 3801.  KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot soitetaan edellä mainittuihin numeroihin. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot soitetaan numeroihin 3889 (Petri), 3803 (Laura) ja 3801 (Maija). Soittopyynnön voi myös jättää sairaalan sisältä osastosihteerille p. 3821 ja sairaalan ulkopuolelta osastosihteerille ma-pe 9.30-11.30 numeroon 03 629 3800.

Ihotaudit
Ihotautien erikoislääkäri vastaa virka-aikaan konsultaatioihin numerosta 03 629 2414. Ei-kiireelliset puhelinkonsultaatiot pyydetään ajoittamaan aikavälille 12.30-13.30. Suositellaan liittämään valokuva ihottumasta sairaskertomukseen ennen konsultaatiota.

 

PSYKIATRINEN TULOSALUE

Psykiatria

Hämeenlinnan psykiatrian yksikkö:
Psykiatrian akuuttityöryhmän erikoislääkäri vastaa pääsääntöisesti heti. KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot p. 040 505 9981. KHKS:n sisältä tulevat konsultaatiot p. 71516. Mikäli näistä numeroista ei tavoita vastaajaa, voi lääkäriä tavoitella psykiatrian poliklinikan kautta p. 03 629 4015.

Virka-ajan ulkopuolella puhelimeen vastaa psykiatrian päivystäjä.

Riihimäen psykiatrian poliklinikka:
Konsultaatiopuhelut poliklinikan osastonsihteerin kautta, p. 0400 326 300.
Puhelinkonsultaatioihin vastataan arkisin mielellään klo 11.15–11.30 sekä klo 15-15.30 ja kiireellisiin mahdollisuuksien mukaan muulloinkin. Konsultaatioihin vastaavat poliklinikan erikoislääkärit.

Lastenpsykiatria
Kiireettömissä konsultaatioissa suositellaan kirjallisen konsultaation eli lähetteen tekemistä potilaskertomusjärjestelmän kautta. Niihin vastaa lähetteet käsittelevä apulaisylilääkäri.

Lastenpsykiatrian poliklinikalla toimii konsultaatiotyöryhmä, jonka kiireettömät palvelut on tarkoitettu vain perustason sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille (ei sairaalan sisäisiin konsultaatioihin). Konsultaatiotyöryhmään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tiistaista perjantaihin klo 12.30–14, puh. 040 7056 602. Puhelimeen vastaa hoitaja tai sosiaalityöntekijä, jolla ei ole lääkäriä välittömästi tukenaan. Kesälomakautena konsultaatiotyöryhmä ei ole käytettävissä.

Kiireellisissä konsultaatioissa virka-aikana (klo 8–15, ma–pe) soitetaan
1) ensisijaisesti lastenpsykiatrian akuuttityöryhmän sairaanhoitajalle p.03 629 3266 , jonka kautta saa yhteyden lastenpsykiatrian akuuttityöryhmän lääkäriin
2) toissijaisesti lastenpsykiatrian poliklinikan osastosihteerille p. 03 629 3043, joka yhdistää puhelun vapaana olevalle lääkärille tai ottaa vastaan kiireellisen soittopyynnön.

Päivystysaikana soitetaan psykiatrian päivystäjälle p. 040 505 9981.

Nuorisopsykiatria

KHKS:n ulkopuolelta tulevat konsultaatiot

oyl Essi Palomäki 040-1954639

yl Tiina Tuominen 045-77311970

ayl Ilkka Viherä 045-77347158

Ellei lääkäriä tavoiteta tiedustelut: osastonsihteeri 040 -3521449

Joustavien toimintojen pkl (JOPO) klo 8-15   03-6294127

Riihimäen poliklinikalla sihteeri 040-1699154

Päivystysaikana puhelut psykiatrian päivystäjälle