Oma Häme

Tehdään yhdessä Oma Häme!

Oma Häme on valmistellut Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta, ja odottaa nyt valtiovallan linjausta ja päätöksiä valmistelun mahdollisesta jatkamisesta. Oma Hämeessä on toistaiseksi toimeenpanon valmistelu lopetettu ja käynnistetty uudistuksen alasajo. Valmistelun aineistot kootaan sellaiseen muotoon, että niitä voidaan helposti hyödyntää jatkossa.

Oma Häme -valmisteluun ovat osallistuneet kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Eteva, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeen TE-toimisto. Muutos koskisi Kanta-Hämeessä noin 6400 työntekijää.

Oma Hämeen ydinteemana on ollut asukkaiden osallisuus. Valmistelun yhteyteen on koottu myös henkilöstö- ja järjestöfoorumit. Esivalmistelua ovat vetäneet Hämeen liitossa muutosjohtajat Jukka Lindberg ja Matti Lipsanen. Työhön on osallistunut parikymmentä työryhmää ja noin 200 asiantuntijaa.

Oma Häme on mukana maan hallituksen valtakunnallisissa kärkihankkeissa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) sekä Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. LAPE-hankkeen tavoitteena on kehittää maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Oma Häme edelläkävijät -hankkeessa etsitään asiakkaista palvelujen aktiivisia käyttäjiä, eli edelläkävijöitä. Jatkossa tarkoituksena on käydä aktiivista vuoropuhelua edelläkävijöiden kanssa maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä.

Oma Hämeen nettisivut

Oma Hämeen yhteystiedot

Lisätietoa maan hallituksen sote- ja maakuntauudistuksesta