Oma Häme

Tehdään yhdessä Oma Häme!

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta. Vuoden 2019 alussa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirtyy kunnilta Kanta-Hämeen maakunnan vastuulle. Uuteen maakuntaan kootaan myös aluekehitykseen, elinkeinoelämän tukemiseen, työllisyyteen, maankäyttöön, liikenteeseen, ympäristöön, maaseudun kehittämiseen ja pelastustoimeen liittyviä tehtäviä.

Oma Häme -valmisteluun osallistuvat kaikki Kanta-Hämeen 11 kuntaa, Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä, Eteva, Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kanta-Hämeen pelastuslaitos ja Hämeen TE-toimisto. Muutos koskee Kanta-Hämeessä noin 6400 työntekijää.

Oma Hämeen ydinteemana on asukkaiden osallisuus. Valmistelun yhteyteen on koottu myös henkilöstö- ja järjestöfoorumit. Esivalmistelua vetävät Hämeen liitossa muutosjohtajat Jukka Lindberg ja Matti Lipsanen. Työhön osallistuu parikymmentä työryhmää ja noin 200 asiantuntijaa. Valmistelussa alkaa uusi vaihe, kun maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy 1.7.2017.

Oma Häme on mukana maan hallituksen valtakunnallisissa kärkihankkeissa Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) sekä Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanke. LAPE-hankkeen tavoitteena on kehittää maakuntaan nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Oma Häme edelläkävijät -hankkeessa etsitään asiakkaista palvelujen aktiivisia käyttäjiä, eli edelläkävijöitä. Jatkossa tarkoituksena on käydä aktiivista vuoropuhelua edelläkävijöiden kanssa maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisestä.

Oma Hämeen yhteystiedot

Lisätietoa maan hallituksen sote- ja maakuntauudistuksesta