Neurologinen kuntoutusosasto

Riihimäen sairaalassa toteutetaan vaativan tason neurologista jatkokuntoutusta. Suurin osa kuntoutettavista potilaista on aivoverenkiertohäiriöpotilaita, mutta lisäksi kuntoutetaan mm. MS-potilaita, aivovammapotilaita, selkäydinvammapotilaita ja eräitä hermotulehdusten jälkitiloja sairastavia. Keskeistä on potilaan oman aktiivisuuden tukeminen sekä potilaan ja omaisten ohjaus ja neuvonta. Koko hoitohenkilökunta osallistuu moniammatillisen työryhmän kanssa kuntoutukseen yhtenevin periaattein ja tavoitteena on potilaan mahdollisimman itsenäinen toimintakyky.

Hoidon alussa tehdään jokaiselle potilaalle henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan viikoittain moniammatillisessa kuntoutuskokouksessa. Kuntoutusjakson lopussa otetaan kantaa jatkokuntoutuksen tarpeeseen ja työkykyyn sekä tehdään tarvittavat lääkärinlausunnot näihin liittyen.

Osastolla toteutetaan myös työ- ja toimintakyvyn arviointia. Erilaisten neurologisten potilasryhmien (parkinsonintauti, erilaiset neuropatiat jne.) hoitokokeilut kuuluvat osaston toimintaan.

Yhteystiedot:
Neurologian kuntoutusosasto, hoitajat puh. 019 744 5250