Asiakasraadin tutustumiskäynnit jatkuivat päivystysklinikan toimintaan pureutumalla

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakasraati tutustui keskussairaalan päivystysklinikan toimintaan lokakuun lopulla. Asiakasraadin muodostavaa kymmenen henkilöä, jotka ovat sairaalamme asiakkaita, potilaiden omaisia tai muuten sairaalatoiminnan kehittämistyöstä kiinnostunutta henkilöä. Raadin jäsenet edustavat sairaalan asiakkaita toimien sairaalan palveluiden kehittämisen tukena.

Tilaisuudessa päivystysklinikan toimintaa esittelemässä olivat tulosalueylilääkäri, professori Ari Palomäki, osastonhoitaja Tuija Salonsaari ja osastonylilääkäri Veli-Pekka Rautava. Asiakasraadin tapaamisissa tutustutaan aina mahdollisuuksien mukaan myös vierailukohteen tiloihin.

Palomäki avasi tilaisuuden kertomalla päivystyksemme historiasta ja kehityskulusta nykyiseen muotoonsa. Salonsaari valotti puheenvuorossaan poliklinikan toiminnan periaatteita ja prosesseja hoitotyön näkökulmasta. Muun muassa ilmoittautuminen on yksi päivystyksen tärkeistä prosesseista, sillä hoidon tarpeen arviointi tehdään päivystykseen ilmoittautuessa.

–  Aika usein asiakkaat kuitenkin kokevat, etteivät halua kertoa vastaanottavalle hoitajalle miksi tulevat päivystykseen tai mistä on kyse, Salonsaari sanoo.

Asiakkaan vastaanottaa tehtävään koulutettu sairaanhoitaja, joka tarpeen mukaan konsultoi lääkäriä. Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että päivystykseen hakeutuneen henkilön tilasta saadaan tarvittavat tiedot, minkä myötä hänelle voidaan antaa oikeanlaista hoitoa.

Vain toimivat prosessit otetaan Assiin mukaan

Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikka on saanut osakseen kansainvälistä tunnustusta ja aikoo myös jatkossa säilyttää asemansa pitkälle kehittyneiden päivystysklinikoiden joukossa, Palomäki sanoo.

– Aina on kuitenkin parannettavaa. Nykyisen toimintamme prosesseista ainoastaan hyviksi havaitut viedään sellaisenaan Assiin.

Osastonylilääkäri Veli-Pekka Rautava esitteli puheenvuorossaan uutta Ahveniston sairaalaa, Assia. Rautava kertoi raatilaisille päivystyksen uusien tilojen suunnittelusta ja niiden myötä merkittävimmistä toimintaan tulevista muutoksista. Päivystykseen kuuluu lähtemättömästi myös odottaminen, mikä herättikin keskustelua tilaisuudessa. Moni kokee päivystyksessä odottaessaan, ettei uskalla esimerkiksi poistua siirtämään parkkikiekkoa tai käymään vessassa pelätessään oman aikansa menevän ohi.

– Jos Assiin tulee erilaisia odottamiseen soveltuvia tiloja ja esimerkiksi isompaa kahviota, voitaisiinko kehittää joku ratkaisu siihen, että päivystyksessä odottava saisi tiedon jonon liikkumisesta ja omasta ajastaan vaikka olisikin muualla, raadista ehdotetaan.

Osa asiakasraadin jäsenistä oli osallistunut asiakkaille suunnattuun Assin ideointi-iltaan, jossa yksi käsiteltävistä teemoista oli odottaminen sairaalassa.

Asiakasraati tekee tärkeää kehittämistyötä

Tutustumiskäynnit edistävät asiakkaiden ja henkilökunnan välistä keskustelua. Raati tutustuu sairaalan toimintaan ja palveluihin arvioiden, testaten ja kehittäen erilaisia ratkaisuja kehittämisen tueksi. Kanta-Hämeen koko maakuntaa edustava ryhmä on vieraillut syksyn aikana päivystysklinikan lisäksi nuorisopsykiatrian ja kirurgian poliklinikoilla. Keväällä raati tutustui Hämeenlinnan päiväsairaalaan, psykiatrian P4K-osastoon ja röntgeniin.

Tutustumiskäynnin jälkeen asiakasraadin toimintaa koordinoiva asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen kokoaa yhteen asiakasraadin jäsenten huomiot ja mahdolliset kehittämisideat. Näin yksikkö pääsee hyödyntämään raadin huomioita toiminnan kehittämisessä.

– Osa raadin jäsenistä on mukana myös sairaalasuunnittelun työryhmien jäseninä ja sitä kautta vaikuttamassa uuden sairaalan suunnitteluun. Lisäksi raati on osallistunut sairaalan toimintaan arvioimalla toteutetun turvotuksen estohoidon materiaalia, tuottanut materiaalia ruokapalveluiden kilpailutukseen sekä arvioinut raadin kokouksissa esiteltyjä uusia palvelumuotoja ja sairaanhoitopiirin strategiaa, Mäkynen kertoo.

Noin neljästi vuodessa kokoontuva raati on aloittanut toimintansa vuonna 2014. Sen toiminta ja raadin jäsenistö uudistuivat kaksivuotiskaudelle 2019–2020. Raadin kokousten puheenjohtajana toimii johtajaylihoitaja Kirsi Leino.

Lisää tietoa raadin toiminnasta, jäsenet ja asiakasraadin muistiot: https://www.khshp.fi/asiakaspalaute/asiakasraati/

Uudistettuun asiakasraatiimme haetaan jäseniä, uutinen syksyltä 2018:
https://www.khshp.fi/uutiset/uudistettuun-asiakasraatiimme-haetaan-jasenia/