Kanta-Hämeen ensiapu uudistuu

Kanta-Hämeen ensiapu keskittyy kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitamiseen.

Kanta-Hämeen ensiapu keskittyy kiireellistä hoitoa vaativien potilaiden hoitamiseen.

Kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon lisää lääkärityövoimaa, tehostetaan muiden asiakkaiden ohjausta ja neuvontaa.

Viime vuosina suomalaisten sairaaloiden päivystystoiminta on vaarantunut, koska yhteispäivystyksiin ei ole löytynyt riittävästi ulkopuolisia lääkäreitä. Kansainvälisissä, miljoonia potilaskäyntejä koskeneissa tutkimuksissa on osoitettu, että päivystysten ruuhkautuminen vaarantaa potilasturvallisuuden, pidentää hoitojaksojen pituutta ja lisää potilaiden kuolleisuutta.

– Kanta-Hämeen keskussairaalan päivystysklinikassa on reagoitu tutkimustuloksiin ja haasteisiin, ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoon osoitetaan nyt aiempaa enemmän lääkärityövoimaa sekä tehostetaan potilaiden ohjausta ja neuvontaa, kertoo päivystysklinikan ylilääkäri, akuuttilääketieteen professori Ari Palomäki.

Suomessa viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana sairaaloihin on perustettu yhteispäivystyksiä, joissa hoidetaan perinteisen sairaalapäivystyksen potilaiden ohella myös terveyskeskusten iltavastaanotoilla hoidettuja potilaita. Koska nykyisin terveyskeskuslääkärien aika kuitenkin kuluu omien päiväpotilaidensa hoitamiseen, näiden päivystyspotilaiden tutkiminen on yleensä jäänyt päivystyksissä niin sanottujen ulkopuolisten päivystäjien vastuulle, joista on tällä hetkellä vajetta ympäri Suomea.

– Vakituisia työpaikkoja löytyy nyt vastavalmistuneillekin lääkäreille runsaan eläköitymisen myötä. Päivystysten toiminta onkin valtakunnallisesti vaarantunut, eikä kehitys ole kokonaan ohittanut myöskään Hämeenlinnaa, toteaa päivystysklinikan osastonylilääkäri Veli-Pekka Rautava.

Lisää omaa työvoimaa

Palomäki ja Rautava kertovat, että syyskuun 2019 viimeisestä viikosta alkaen ensiavussa työskentelee aiempaa useammin keskussairaalan oma lääkäri. Samalla on lisätty lääkäreiden työpanosta kokonaisuudessaan, kun ambulanssilla tuotavien potilaiden hoito on organisoitu uudella tavalla. Yksityisten lääkäriyritysten tarjoamista palveluista päivystysklinikka on luopunut jo vuosia sitten.

– Näemme tarpeelliseksi keskittyä entistä vahvemmin vakavasti sairaisiin päivystyspotilaisiin. Haluamme tutkia ja hoitaa heidät turvallisesti ja nopeasti kaikissa tilanteissa, Palomäki tähdentää.

Kanta-Hämeen ensiavussa tehty työ hoidon kehittämiseksi, kuten esimerkiksi päivystysklinikan sujuvaa työtä edistävä arkkitehtuuri, aivohalvauspotilaiden hoitoprosessi ja hoitohenkilökunnan osaamisen kehittämisestä saadut tulokset ovat herättäneet kotimaan lisäksi myös kansainvälistä huomiota. Viimeksi kaksi viikkoa sitten hämeenlinnalaiset akuuttilääkärit esittelivät kutsuttuina Berliinissä muun muassa nykyteknologian hyödyntämistä ja päivystyspotilaiden tyytyväisyyttä koskevia kokemuksiaan.

Osastonylilääkäri Rautava korostaa potilasturvallisuudessa myös yksilön vastuuta.

– Yhden ihmisen päätös on aina osa suurempaa kokonaisuutta. Jos useat ihmiset lähtevät ensiapuun kevyin perustein, seurauksena voi olla ruuhkautuminen ja siihen liittyvät vakavat seuraukset. Hämeenlinnassa jokaisen ensiapuun saapuvan potilaan arvioi joko sairaanhoitaja tai lääkäri. Tällöin selvitetään, kuuluuko ongelman selvittäminen päivystykseen vai voiko sen hoitaa turvallisesti tarkoituksenmukaisemmassa hoitopaikassa, joka voi olla esimerkiksi oma työterveysasema tai terveyskeskus.

Julkinen tiedote koteihin

Hämeenlinnan ensiavussa palataankin syksyn aikana noudattamaan keskussairaalan ja terveyskeskusten ylilääkäreiden suunnittelemaa ja johtajaylilääkärin määräämää hoidonarvio- eli triage-luokitusta, jonka mukaisesti arvioidaan potilaan oikea hoitopaikka. Hämeenlinnan seudun talouksiin lähetetään asiaa koskeva julkinen tiedote lähiaikoina. Tietoa on saatavilla myös verkkosivuilla osoitteessa www.khshp.fi/ensiapu.

Hämeenlinnan terveyskeskus on puolestaan ollut alusta asti mukana kehittelemässä www.omaolo.fi -palvelua, joka on laajentunut valtakunnalliseksi ja jonka avulla potilaat pääsevät lukemaan jo lähes 20 yleisen vaivan hoito-ohjeita verkossa.

Asiakkaiden neuvontaa puhelimitse merkittävästi tehostava Euroopan unionin Päivystysapu 116 117 -palvelunumero otettaneen Kanta-Hämeessä käyttöön toukokuussa 2020, jos Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin jäsenkunnat myöntävät palvelulle rahoituksen syksyn talousarviokäsittelyissä.

Tietoisku:
• Hätätilanteessa tulee aina soittaa heti numeroon 112.
• Erityisesti pitkäaikaisten vaivojen tai sairauksien hoito tai arviointi ei kuulu päivystykseen.
• Jos asia on epäselvä, kannattaa ottaa etukäteen yhteyttä puhelimitse päivystysklinikan numeroon 03 629 4500. Jos numero on varattu, voi valita myös takaisinsoittomahdollisuuden.
• Akuuttilääketieteen erikoislääkärikoulutus vetää lääkäreitä Kanta-Hämeen keskussairaalaan.
• Hämeenlinnassa koulutettuja akuuttilääkäreitä valmistuu nyt kuuden vuoden erikoistumisjaksoltaan, ja uusia erikoistuvia on tulossa tasaisena virtana.