Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakasmaksuja koskevat muutokset 1.7.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutokset (1201/2020) tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat kuitenkin voimaan 1.1.2022.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin asiakasmaksukäytännöt on päivitetty lain mukaisiksi ja niistä tiedotetaan kutsukirjeiden, laskujen sekä verkkosivujemme kautta asiakkaita.

Erikoissairaanhoidon osalta merkittävin muutos on alle 18-vuotiaiden asiakkaiden poliklinikkakäyntien muuttuminen maksuttomaksi sekä päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antaman tutkimuksen, hoidon ja seurannan muuttuminen maksuttomaksi.

Myös asiakasmaksulain 11 §:ää, jossa säädetään maksujen alentamisesta tai perimättä jättämisestä, on vahvistettu. Laki korostaa maksujen huojentamisen ensisijaisuutta suhteessa toimeentulotukeen. Laissa säädetään lisäksi velvollisuudesta tiedottaa asiakasta maksun perimättä jättämisestä ja alentamisesta.

Muutokset maksukattoon 1.1.2022 alkaen

Asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 683 euroa kalenterivuodessa. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon
sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista terveydenhuoltolain 67 §:n 1 momentissa tarkoitettua laitoshoitoa tai lyhytaikaista sosiaalihuoltolain 22 §:ssä tarkoitettua laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta saadaan kuitenkin periä enintään 22,50 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Vuodenvaihteesta lähtien maksukattoon sisältyvät myös:

  • suun ja hampaiden tutkimus ja hoito ilman hammasteknisiä kuluja sekä
  • tilapäinen kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito.