Hoitomaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92). Maksut erikoissairaanhoidon palveluista ovat samat niin keskussairaalassa kuin Riihimäen sairaalassakin.

 • Toimeentulotukiasioissa yhteyttä voi tarvittaessa ottaa sairaalan sosiaalityöntekijään tai ensisijaisesti potilaan oman kunnan sosiaalitoimistoon.
 • Lasku poliklinikkamaksusta tai hoitopäivämaksusta lähetetään jälkikäteen kotiin.

Miten toimin jos olen tyytymätön potilasmaksuun?

Mikäli olet tyytymätön Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaanhoidon palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen laskun liitteenä olevan ohjeen mukaisesti. Oikaisuvaatimus tehdään Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle. Mikäli asia on selvitettävissä puhelimitse, kirjallista oikaisuvaatimusta ei tarvita ja lasku pystytään oikaisemaan ilman hallituksen käsittelyä. Oikaisuvaatimukseen liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä laskentapalveluihin p. 03 629 3179.

Tyytymättömyys saamaasi hoitoon ei poista velvollisuutta maksaa asiakasmaksua. Mikäli haluat valittaa hoidosta tai kohtelusta, katso ohjeet kohdasta Potilasasiamies (linkki tässä).

Asiakasmaksun poistaminen

Terveydenhuollon asiakasmaksu voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä poistaa (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 § (1992/734). Laissa velvoitetaan kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä asiakasmaksu, mikäli sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Asiakas voi hakea asiakasmaksun poistamista hakemuksella. Asiakasmaksun poistamista tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Tarkemmat tiedot asiakkaalle löytyvät hakemuksesta ja lisätietoja saat tarvittaessa laskentapalveluista puh. 03 629 3220 ja 03 629 3179.

Oikaisuvaatimukset, reklamaatiot ja asiakasmaksun poistohakemukset suositellaan lähettämään sähköpostitse turvasähköpostilla (ohjeet alla):

Sairaanhoitopiiri on linjannut, että mikäli asiakas kuuluu seuraaviin Kela-päätösten piiriin (takuueläke, eläketuki, myönteinen toimeentulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), riittää hakemukseen kopiot Kelan päätöksestä asiasta ja verotustodistus (verotustodistusta ei tarvita, mikäli asiakasmaksun poistoa haetaan myönteisen toimeentulotukipäätöksen perusteella.) Muissa tilanteissa hakijalta vaaditaan kopiot laajemmista tulo- ja menoselvityksistä liitteineen. Asiakasmaksu voidaan poistaa tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Päätöksen asiassa tekee talous –ja tukipalvelujohtaja.

Vapautusmahdollisuus koskee sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgian maksua, hoitopäivämaksua ja muita vastaavia erikoissairaanhoidossa perittäviä tasasuuruisia maksuja. Vapautusmahdollisuus ei koske pitkäaikaishoidon maksuja, jotka määrätään yksilöllisen harkinnan perusteella. Asiakasmaksun poistaminen ei koske lääkärintodistusten maksuja, peruuttamattomasta käynnistä johtuvia maksuja, eikä muista asiakirjoista perittäviä maksuja. Maksetuista laskuista ei voi hakea takautuvasti asiakasmaksun poistoa. Maksun poistamisen sijaan voit pyytää laskulle maksuaikaa tai sopia maksusuunnitelmasta Lowellin (ent. Lindorff) kanssa, puh. 02 2700 300 tai https://oma.lowell.fi/laskutus/.

Huom! Lisätietoja potilasmaksuista löytyy tästä liitteestä.

Poliklinikkamaksut 1.1.2022 alkaen

 • poliklinikan käyntimaksu (myös sairaanhoitajan vastaanotto) 41,80 e (alle 18-vuotiailta ei peritä poliklinikkamaksua)
 • sarjahoitomaksu 11,60 e (lääkärin etukäteen määräämä tietty määrä hoitoja)
 • päiväkirurgian toimenpidemaksu 136,90 e

Sotiemme 1939-1945 veteraaneilta ei peritä poliklinikkamaksua, vuodeosastohoitomaksua eikä päiväkirurgiamaksua. Myöskään vauvaperhetyön kotikäynneistä tai hoitajavastaanotosta imetyspoliklinikalla ei peritä asiakasmaksua. Lääkinnällisen kuntoutuksen käynnit ovat maksuttomia.

Hoitopäivämaksut 1.1.2022 alkaen

 • hoitopäivämaksu 49,60 e
 • hoitopäivämaksu psykiatrian osastolla 22,80 e
 • yö-/päivähoito (psykiatria) 22,80 e
 • osaylläpitomaksu (psykiatria) 11,60 e
 • kuntoutushoitomaksu 17,10 e
 • laitoshoidon ylläpitomaksu (vapaakortti) 22,80 e
 • Synnytyksessä mukana olevien henkilöiden yöpymismaksu on hoitopäivämaksun suuruinen 49,60 e. Maksu sisältää ateriat.

Vuodeosastohoidon hoitomaksut peritään sairaalaan tulopäivältä, sairaalassa olopäiviltä sekä sairaalasta lähtöpäivältä. Hoitopäivä vaihtuu yöllä klo 24.00.

Yleisvaarallisen tartuntataudin (mm. koronavirus) tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt lääkkeet sekä sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn eristäminen ovat asiakkaalle maksuttomia. Maksuttomuus ei koske matkoja terveydenhuollon toimintayksikköön, jotka korvataan sairausvakuutuslain nojalla pl. mahdollinen siirtokuljetus toimintayksikköjen välillä.

Sairaanhoitopiirin potilaslaskujen maksuehto on 30 päivää.

Todistusmaksut

– B- ja C – lausunto 16,00 – 25,00 e
– todistus / lausunto vakuutuslaitokselle 10,00 – 37,00 e
– todistus oikeustoimikelpoisuudesta 24,00 – 37,00 e

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto 1.1.2022 alkaen

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on kalenterivuoden aikana kertynyt 692 euroa, asiakkaalla on oikeus saada kyseisten maksujen vapaakortti. Vapaakortin voimassaoloaikana ei peritä poliklinikan käyntimaksuja ja hoitopäivistä peritään alennettu hoitopäivämaksu 22,80 euroa hoitopäivältä (maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Vapaakorttia haetaan siitä laitoksesta, jossa maksukatto täyttyy. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

STM maksukatto 

Laskutettuun hoitoon liittyvissä asioissa pyydämme tarvittaessa ottamaan yhteyttä potilaslaskutukseen 03 629 3179 (ark. 10-13).

Matkakorvaukset

Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta maksimissaan 25 euron omavastuuosuuden. Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannustesi omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan.

Lisätietoja KELAN www-sivuilta.

Palveluseteli

Palveluseteli antaa potilaalle valinnan mahdollisuuden valita itse palveluntuottaja sairaanhoitopiirin hyväksymistä palveluntuottajista.