Hoitomaksut

Potilasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/92). Maksut erikoissairaanhoidon palveluista ovat samat niin keskussairaalassa kuin Riihimäen sairaalassakin.

 • Toimeentulotukiasioissa yhteyttä voi tarvittaessa ottaa sairaalan sosiaalityöntekijään tai ensisijaisesti potilaan oman kunnan sosiaalitoimistoon.
 • Lasku poliklinikkamaksusta tai hoitopäivämaksusta lähetetään jälkikäteen kotiin.

Miten toimin jos olen tyytymätön potilasmaksuun?

Mikäli olet tyytymätön Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sairaanhoidon palvelusta perittävään asiakasmaksuun, voit tehdä vapaamuotoisen laskureklamaation kirjallisesti, jolloin saat asiasta sairaanhoitopiirin viranhaltijan päätöksen. Reklamaatio tulee toimittaa osoitteella: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna tai sähköpostitse: kirjaamo(at)khshp.fi.

Viranhaltijan asiakasmaksupäätöksestä on edelleen oikeus tehdä oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun asiakasmaksupäätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena. Yksityiskohtaisen ohjeen oikaisuvaatimuksen tekemistä varten saatte viranhaltijapäätöksen mukana.

Asiakasmaksun poistaminen

Terveydenhuollon asiakasmaksu voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä poistaa (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 11 § (1992/734). Laissa velvoitetaan kunnat ja kuntayhtymät alentamaan tai jättämään perimättä asiakasmaksu, mikäli sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella: Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Kirjaamo, Ahvenistontie 20, 13530 Hämeenlinna tai sähköpostitse: kirjaamo(at)khshp.fi.

Sairaanhoitopiiri on linjannut, että mikäli asiakas kuuluu seuraaviin Kela-päätösten piiriin (takuueläke, eläketuki, myönteinen toimeentulotukipäätös, työttömyysturvan peruspäiväraha tai työmarkkinatuki), riittää hakemukseen Kelan päätös asiasta ja verotustodistus (verotustodistusta ei tarvita, mikäli asiakasmaksun poistoa haetaan myönteisen toimeentulotukipäätöksen perusteella.) Muissa tilanteissa hakijalta vaaditaan laajemmat tulo- ja menoselvitykset liitteineen. Asiakasmaksu voidaan poistaa tapauskohtaisen tarve- ja tilannearvion perusteella. Päätöksen asiassa tekee talous –ja tukipalvelujohtaja.

Vapautusmahdollisuus koskee sairaalan poliklinikkamaksua, päiväkirurgian maksua, hoitopäivämaksua ja muita vastaavia erikoissairaanhoidossa perittäviä tasasuuruisia maksuja. Vapautusmahdollisuus ei koske pitkäaikaishoidon maksuja, jotka määrätään yksilöllisen harkinnan perusteella. Asiakasmaksun poistaminen ei koske lääkärintodistusten maksuja, peruuttamattomasta käynnistä johtuvia maksuja, eikä muista asiakirjoista perittäviä maksuja. Maksetuista laskuista ei voi hakea takautuvasti asiakasmaksun poistoa. Maksun poistamisen sijaan voit pyytää laskulle maksuaikaa tai sopia maksusuunnitelmasta Lowellin (ent. Lindorff) kanssa, puh. 02 2700 300 tai https://oma.lowell.fi/laskutus/.

Asiakas voi hakea asiakasmaksun poistamista hakemuksella. Asiakasmaksun poistamista tulee hakea 30 päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Tarkemmat tiedot asiakkaalle löytyvät hakemuksesta ja lisätietoja laskentapalveluista puh. 03 629 2777 tai sosiaalipalveluista puh. 03 629 2235 / 040 5465162

Poliklinikkamaksut 1.1.2018 alkaen

 • poliklinikan käyntimaksu (myös sairaanhoitajan vastaanotto) 41,20 e
 • sarjahoitomaksu 11,40 e (lääkärin etukäteen määräämä tietty määrä hoitoja)
 • päiväkirurgian toimenpidemaksu 135,10 e

Hoitopäivämaksut 1.1.2018 alkaen

 • hoitopäivämaksu 48,90 e
 • hoitopäivämaksu psykiatrian osastolla 22,50 e
 • yö-/päivähoito 22,50 e
 • osaylläpitomaksu (psykiatria) 11,40 e
 • kuntoutushoitomaksu 16,90 e
 • laitoshoidon ylläpitomaksu (vapaakortti) 22,50 e
 • Synnytyksessä mukana olevien henkilöiden yöpymismaksu on hoitopäivämaksun suuruinen 48,90 e. Maksu sisältää ateriat.

Todistusmaksut

– B- ja C – lausunto 16,00 – 24,00 e
– todistus / lausunto vakuutuslaitokselle 10,00 – 33,00 e
– todistus oikeustoimikelpoisuudesta 24,00 – 36,00 e

Huom. Lisätietoja potilasmaksuista löytyy tästä..

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksukatto 1.1.2018 alkaen

Kun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on kalenterivuoden aikana kertynyt 683 euroa, asiakkaalla on oikeus saada kyseisten maksujen vapaakortti. Vapaakortin voimassaoloaikana ei peritä poliklinikan käyntimaksuja ja hoitopäivistä peritään alennettu hoitopäivämaksu 22,50 euroa hoitopäivältä (maksua ei peritä alle 18-vuotiaalta).

Vapaakorttia haetaan siitä laitoksesta, jossa maksukatto täyttyy. Maksukaton seuranta on asiakkaan vastuulla.

STM maksukatto 

Matkakorvaukset

Maksat yhteen suuntaan tehdystä matkasta maksimissaan 25 euron omavastuuosuuden. Jos sairaanhoitoon tai kuntoutukseen liittyvien matkakustannustesi omavastuut kalenterivuoden aikana ylittävät 300 euroa, Kela maksaa ylittävän osan tarpeellisista matkakustannuksista kokonaan.

Lisätietoja KELAN www-sivuilta.

Palveluseteli

Palveluseteli antaa potilaalle valinnan mahdollisuuden valita itse palveluntuottaja sairaanhoitopiirin hyväksymistä palveluntuottajista.