Keskussairaalan takaisinsoittojärjestelmän kehittäminen muuttaa poliklinikoiden puhelinnumeroita

Kanta-Hämeen keskussairaalassa syksyllä 2020 alkaneessa takaisinsoiton kehittämis- ja yhtenäistämisprojektissa on edetty seuraavaan vaiheeseen.

Keskiviikkona 21.10.2020 puretaan sisätautien, fysiatrian sekä lasten ja nuorten poliklinikoilta ns. kaksoissoittojärjestelmä, jossa takaisin on soittanut ensin sihteeri ja vasta tämän jälkeen tarvittaessa hoitaja. Purun tarkoituksena on asiakkaan palvelu hoidollisiin asioihin liittyen mahdollisimman pitkälle yhdellä takaisinsoitolla suoraan hoitajan kanssa.

Tämä johdosta sisätautien poliklinikalle sekä lasten ja nuorten poliklinikalle avataan uudet erikoisalakohtaiset linjat, jonka myötä vanhat linjat poistuvat joulukuun alkuun mennessä. Muutoksen yhteydessä lasten ja nuorten poliklinikalle otetaan käyttöön myös takaisinsoiton ajankerronta.

Marraskuun loppuun asti vanhoissa numeroissa on ohjaus/neuvonta uusiin numeroihin tai siirto vaihteeseen, josta kerrotaan uusi numero.

Fysiatrian yksiköiden numerot Hämeenlinnassa ja Riihimäellä säilyvät ennallaan, mutta muutoksena tulee käyttöön puheposti, johon asiakas voi lyhyesti kertoa, mitä hänen asiansa koskee/ketä hän tavoittelee.

Lasten ja nuorten poliklinikan uudet numerot:

Nivelpoliklinikka 03 629 3916
Astma- ja allergiapoliklinikka 03 629 2917
Hematologinen, yleispediatrinen ja munuaispoliklinikka 03 629 2331
Sydäntautien ja imeväisikäisten poliklinikka 03 629 2918
Diabetes ja endokrinologian poliklinikka 03 629 2326
Suolistopoliklinikka 03 629 2330

Sisätautien poliklinikan uudet numerot:

Gastroenterologian poliklinikka 03 629 2921
Geriatria ja muistipoliklinikka poliklinikka 03 629 3022
Jalkojenhoitaja 03 629 2288
Reumapoliklinikka 03 629 2882
Diabetes ja endokrinologian poliklinikka 03 629 2880
Hematologian poliklinikka 03 629 2980
Ravitsemusterapeutit 03 629 2863

Fysiatrian numerot:

Hämeenlinna 03 629 2046
Riihimäki 019 744 5492