Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto koskee 15 Kanta-Hämeen keskussairaalan aikuispsykiatrian potilasta

Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen uhriksi. Aiempi tieto tietomurron ajankohdasta on tarkentunut siten, että potilastiedot ovat voineet vaarantua maaliskuun loppuun 2019 saakka.

Vastaamon sopimusten voimassaoloaikana, vuodesta 2017 lähtien, Kanta-Hämeen keskussairaala on tehnyt maksusitoumuksia yhteensä 30 aikuispsykiatrian potilaalle. Näistä 15 on ollut voimassa ajalla ennen maaliskuun loppua 2019.

Sairaanhoitopiiri on lähettänyt tiistaina 27.10. näille potilaille kirjeen, jossa heitä informoidaan tilanteesta.

KHSHP on keskeyttänyt maksusitoumusten antamisen Vastaamolle ja pyytänyt yhtiöltä yksityiskohtaista selvitystä asiasta.

Keskussairaala ottaa yhteyttä potilaisiin, joilla on tällä hetkellä terapia kesken Vastaamossa. Näille potilaille etsitään toinen palveluntuottaja. Jos potilas edelleen haluaa pysyä Vastaamon asiakkaana, sairaanhoitopiirin pitää ensin arvioida, täyttääkö Vastaamon toiminta tällä hetkellä tietoturvavaatimukset.

KHSHP haluaa selvittää myös muiden palveluntuottajiensa tietoturvan asianmukaisuuden.

– Selvitämme ensin, kuinka tämä auditointi olisi järkevintä suorittaa ja kysymme mukaan ainakin myös erityisvastuualueemme muita sairaanhoitopiirejä, kertoo KHSHP:n johtajaylilääkäri Sally Järvelä.