Hoidon saatavuus

Tavoitteena Suomen sujuvin hoitoon pääsy!

Sairaaloissamme panostamme hoidon laadun ja asiakaspalvelun lisäksi voimakkaasti hoidon saatavuuteen. Olemme purkaneet hoitojonoja kiireettömän hoidon osalta muun muassa neurologian poliklinikallamme kehitetyllä etähoitomallilla, nopeuttamalla leikkaussalien niin sanottua vaihtoaikaa ja panostamalla rekrytointiin. THL:n huhtikuun 2017 seurannassa hoitoon pääsyn mediaani oli meillä jo maan toiseksi paras. Jonon keskimmäinen odottaa meillä ensikäynnin jälkeen toimenpiteeseen pääsyä 31 päivää, mutta useilla keskeisillä erikoisaloilla pystymme tarjoamaan hoitoa käytännössä ilman jonotusta. Tavoitteenamme on tarjota maan sujuvinta hoitoon pääsyä ja raportoimme kuukausittain näillä sivuilla jonotilanteestamme.

Hoitoon pääsyä koskevat yleiset periaatteet

Potilaan on päästävä kiireelliseen hoitoon nopeasti sen mukaan kuin hänen sairautensa tai vammansa edellyttää. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä kiireellisiä potilaita hoidetaan ensiavussa. Kiireettömään hoitoon hakeudutaan perusterveydenhuollon, yksityisen lääkärin tai työterveyshuollon lähetteellä. Kiireettömän hoidon saatavuuden turvaamista koskevat säännökset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010), joka tuli voimaan 1.5.2011. Laissa säädetään esimerkiksi hoitotakuusta, jonka toteutumista seuraa Valvira.

Kun asiakas on saanut lähetteen, se ohjataan kyseessä olevaa hoitoa antavaan yksikköön käsiteltäväksi. Lähetteet käsittelee erikoislääkäri. Tavoitteenamme on, että 90 prosenttia lähetteistä pystytään käsittelemään kolmen päivän sisällä niiden saapumisesta. Alla olevasta linkistä pääsee tarkastelemaan tilastoa lähetteiden käsittelyajoista erikoisaloittain.

Lähetteiden käsittelyaika_syyskuu_2017

Lähetteiden käsittelyn jälkeen asiakkaalle varataan aika, josta saa tiedon ja valmistautumisohjeet kirjeitse. Jos aika ei sovi, asiakas voi perua puhelimitse tai sähköisesti ajanvarauksen, jonka jälkeen etsitään  sopivampi aika. Alla olevasta linkistä pääsee tarkastelemaan tilastoa erikoisaloittain hoidon saatavuudesta.

Hoitoa odottavat_syyskuu_2017

Ensikäynnillä asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma, johon saattaa sisältyä tutkimuksia, näytteenottoa, seurantaa tai esimerkiksi hammashuoltoa. Joissakin tapauksissa hoitosuunnitelma voidaan laatia suoraan saapuneen lähetteen perusteella ilman käyntiä poliklinikalla. Jos hoitosuunnitelmaan sisältyy toimenpide, kuten esimerkiksi kirurginen leikkaus, asiakkaalle haetaan yhteisymmärryksessä sopiva aika kyseiseen toimenpiteeseen. Alta pääset tarkastelemaan tilastoa leikkaushoidon saatavuudesta yleisimpien toimenpiteiden osalta.

Leikkaushoitoa odottavat_syyskuu_2017

Tilastoissa esitettävät luvut ovat poikkileikkauksia kuun viimeiseltä arkipäivältä. Asiakkaan hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen, joten yksittäisen asiakkaan odotusajat voivat vaihdella.

Mediaani edustaa suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa.