Hoidon saatavuus

Tavoitteenamme on Suomen sujuvin hoitoon pääsy!

Kanta-Hämeen keskussairaalassa ja Riihimäen sairaalassa panostamme hoidon laadun ja asiakaspalvelun lisäksi voimakkaasti hoidon saatavuuteen. Olemme nopeuttaneet lähetteiden käsittelyä ja vastaanotoille pääsyä merkittävästi sekä kehittäneet leikkaussalien prosesseja siten, että hoitojonomme niin sanottuun kiireettömään erikoissairaanhoitoon ovat olleet Suomen lyhyimpien joukossa julkisessa terveydenhuollossa. Sairaanhoitopiirien välistä hoitoonpääsyä tilastoi ja vertailee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kolme kertaa vuodessa. THL:n tilastoihin voit tutustua tästä linkistä.

Hoitoon pääsyä koskevat yleiset periaatteet

Potilaan on päästävä kiireelliseen hoitoon nopeasti sen mukaan kuin hänen sairautensa tai vammansa edellyttää. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä kiireellisiä potilaita hoidetaan ensiavussa. Kiireettömään hoitoon hakeudutaan perusterveydenhuollon, yksityisen lääkärin tai työterveyshuollon lähetteellä. Kiireettömän hoidon saatavuuden turvaamista koskevat säännökset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010), joka tuli voimaan 1.5.2011. Laissa säädetään esimerkiksi hoitotakuusta.

Kun asiakas on saanut lähetteen, se ohjataan kyseessä olevaa hoitoa antavaan yksikköön käsiteltäväksi. Lähetteet käsittelee erikoislääkäri. Tavoitteenamme on, että 90 prosenttia lähetteistä pystytään käsittelemään kolmen päivän sisällä niiden saapumisesta. Lähetteiden käsittelyn jälkeen asiakkaalle varataan aika, josta saa tiedon ja valmistautumisohjeet kirjeitse. Jos aika ei sovi, asiakas voi perua puhelimitse tai sähköisesti ajanvarauksen, jonka jälkeen etsitään sopivampi aika.

Ensikontaktin (käynti poliklinikalla, puhelin- tai videovastaanotto) asiakkaalle laaditaan henkilökohtainen hoitosuunnitelma, johon saattaa sisältyä tutkimuksia, näytteenottoa, seurantaa tai esimerkiksi hammashuoltoa. Joissakin tapauksissa hoitosuunnitelma voidaan laatia suoraan saapuneen lähetteen perusteella ilman käyntiä poliklinikalla. Jos hoitosuunnitelmaan sisältyy toimenpide, kuten esimerkiksi kirurginen leikkaus, asiakkaalle haetaan yhteisymmärryksessä sopiva aika kyseiseen toimenpiteeseen. Asiakkaan hoitosuunnitelma on aina yksilöllinen, joten yksittäisen asiakkaan odotusajat voivat vaihdella riippuen hänen terveydentilastaan. eOdotus-jonomittarissa esitettävät ajat ovat mediaaneja, eli kuvaavat jonon keskimmäisen potilaan odotusajan – usein odotusaika saattaa olla myös huomattavasti lyhyempi ja jos esimerkiksi potilaan hampaat täytyy hoitaa kuntoon ennen leikkausta, odotusaika venyy, kunnes potilas on valmis leikkaukseen.