Hoitotakuu

Hoidon saatavuuden turvaamista koskevat säännökset perustuvat terveydenhuoltolakiin (1326/2010)

Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioi lääkäri potilaasta tulleen lähetteen perusteella. Hoidon tarve on arvioitava kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Joissakin tapauksissa lähete voidaan palauttaa terveyskeskukseen hoito-ohjeiden kanssa.

Lääketieteellisesti tarpeelliseksi todettuun hoitoon on päästävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoito on järjestettävä kiireellisyys huomioon ottaen kolmen kuukauden kuluessa.

Lisätietoja potilaan oikeuksista ks. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista. 

Ajantasaiset jonotiedot löydät täältä.