Tieteellinen tutkimus

Kanta-Hämeen keskussairaalassa tehdään korkeatasoista, innovatiivista, kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua tieteellistä tutkimusta. Teemme kliinisiä lääketutkimuksia, lääketieteellisiä tutkimuksia, rekisteritutkimuksia ja laitetutkimuksia. Lisäksi keskussairaalassa tehdään korkeakoulutasoisia opinnäytetöitä.

Sairaalan tutkimusstrategisena tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä sairauksia kehittämällä diagnostiikkaa, hoitoa, kuntoutusta ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Terveyden tutkimuksen tavoitteena on myös edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta, tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja koko yhteiskunnassa.

Tieteellinen tutkimus perustuu säädöksiin ja lakeihin, sairaanhoitopiirin ohjeisiin sekä tieteellisen tutkimuksen periaatteisiin ja ohjeisiin. Tieteellisen tutkimuksen voi aloittaa sen jälkeen, kun siihen tarvittavat lausunnot ja luvat on saatu ja ilmoitukset tehty. Tarvittavat luvat, lausunnot ja ilmoitukset riippuvat tutkimusasetelmasta ja sitä ohjaavasta lainsäädännöstä. Tutkimuksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä jo hyvissä ajoin eli tutkimuksen suunnitteluvaiheessa tutkimuskoordinaattoriin [email protected].