Tieteellistä tutkimustyötä koskeva ohjeistus

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toteutettavat tieteelliset tutkimukset noudattavat sairaanhoitopiirin ohjeistuksia, tutkimusta koskevaa lainsäädäntöä, eettisiä periaatteita, hyvän kliinisen tutkimustavan ohjeita (ICH-GCP) ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä.

Kaikille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tehtäville tutkimuksille ja opinnäytetöille on haettava organisaation tutkimuslupaa.

Eettisen toimikunnan lausunto

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä toteutettaviin ihmiseen sekä ihmisen alkioon ja sikiöön kohdistuvista lääketieteellisistä tutkimuksista antaa lausuntoja Tays erityisvastuualueen alueellinen eettinen toimikunta. Eettisen toimikunnan lausunnot tarvitaan potilas- ja omaistutkimuksiin sekä tieteelliseen julkaisutoimintaan.

Kaikissa tutkimuksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä tutkimuskoordinaattoriin puh. 03 629 2627 [email protected].

Hoitotyön tutkimus Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä

  • Hoitotyöhön kohdistuvaa/hoitotieteellistä tutkimusta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä johtaa ja valvoo hallintoylihoitaja.
  • Tutkijan tai opinnäytetyön suorittaja ottaa yhteyttä sen tulosalueen ylihoitajaan, kenen alueella tutkimus-/opinnäytetyö on suunniteltu tehtävän.
  • Eettisen toimikunnan lausunnot tarvitaan potilas- ja omaistutkimuksiin sekä tieteelliseen julkaisutoimintaan.
  • Jos tutkimuksessa tarvitaan sairauskertomustietoja, johtajaylilääkäri myöntää tutkimusluvan.
  • Lisätietoja antavat tulosalueiden ylihoitajat:

Konservatiivinen tulosalue puh. 03 629 3202

Operatiivinen tulosalue puh. 03 629 2307

Psykiatrian tulosalue puh. 03 629 4165