Palveluseteli

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä on käytössä palvelusetelit lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluterapioissa (fysio-, toiminta-, puhe- ja psykoterapioissa) ja apuvälinepalveluissa (peruukit ja tukipohjalliset). Palvelusetelien tarkoituksena on lisätä potilaan valinnan mahdollisuuksia, parantaa palvelujen saatavuutta sekä edistää julkisen terveydenhuollon ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.

Palvelusetelit antavat potilaalle mahdollisuuden valita itse palveluntuottaja sairaanhoitopiirin hyväksymistä palvelusetelituottajista. Palveluntuottajaksi hakeudutaan palveluseteliportaalin kautta. Hyväksyttyjen palvelusetelituottajien tarjoamat palvelut sekä yhteys-, toimintaympäristö- ja koulutustiedot ovat kaikkien nähtävillä palveluseteliportaalissa. Hyväksytty palvelusetelituottaja voi sijaita myös naapurikunnassa.

Palveluseteli on henkilökohtainen eikä sitä lasketa verotettavaksi tuloksi potilaalle. Potilaalla ei ole oikeutta saada Kelan sairausvakuutuslain mukaista korvausta omavastuuosuudesta. Matkakustannuksista voi kuitenkin saada korvausta siten kuin se Kelan sairausvakuutuslaissa säädetään.

Potilaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä, jolloin hänet ohjataan terveydenhuollon muilla tavoin järjestämien palvelujen piiriin.

Ostopalveluterapiat

Sairaanhoitopiiri vastaa erikoissairaanhoidossa hoitovastuulla olevien potilaiden ostopalveluterapiajärjestelyistä. Terapiatarpeen arviointi tehdään yhteistyössä potilasta hoitavan lääkärin, sairaalan terapeuttien ja lääkinnällisen kuntoutuksen yksikön toimesta.

Palvelusetelin myönnettyään sairaanhoitopiiri sitoutuu maksamaan potilaan hankkimat palvelut enintään setelin arvoon asti. Aikuispotilaan omavastuuosuus määräytyy palveluntuottajan määrittelemän hinnan ja palvelusetelin arvon erotuksesta. Sairaanhoitopiiri vastaa kaikista lapsipotilaiden terapiakustannuksista, sillä heillä ei lain mukaan voi olla omavastuuosuutta.

Apuvälinepalvelu

Alueellinen apuvälinekeskus vastaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinehankinnoista. Apuvälinetarpeen arviointi ja palvelusetelin myöntämispäätös tehdään potilaan hoitovastuun mukaan joko erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa (omassa terveyskeskuksessa).

Myönnetyllä palvelusetelillä apuvälinekeskus sitoutuu maksamaan potilaan hankkimat apuvälinepalvelut enintään palvelusetelin arvoon asti. Potilas saa kuitenkin halutessaan hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jolloin hänen tulee itse maksaa valitsemansa apuvälineen hinnan ja palvelusetelin arvon välinen hinnanero.