Ketjulähettitoiminta

Ketjulähetti on terveyskeskuksessa tai erikoissairaanhoidossa työskentelevä lääkäri tai hoitaja, joka hakeutuu oman tarpeensa mukaan viikon mittaiselle työssä oppimisjaksolle Kanta-Hämeen keskussairaalaan tai toiminnassa mukana olevaan perusterveydenhuollon yksikköön. Jakson ajalta hän saa palkan omalta työnantajaltaan ja oma työnantaja vastaa muista työnantajan velvoitteista jakson aikana. Jaksolla lääkäri/hoitaja ei ole hoitovastuussa potilaista, vaan vastuu on ohjaavalla lääkärillä/ hoitajalla. Myöskään sairauskertomusmerkintöjä lähetti ei tee.

Toiminnan on todettu lisäävän verkostoitumista alueella ja lisäävän/helpottavan yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Ketjulähetteinä toimineet ovat pitäneet viikkoa erityisen hyödyllisenä ja suosittelevat sitä myös muille. Jakson kesto on viikko ja sen aikana on mahdollisuus tutustua jaksosisällössä mainitun potilaan hoitopolkuun tai tietyn yhden yksikön toimintaan.

Ohjeet ketjulähettijaksoille hakeutumisesta

Ohessa on luettelo jaksosisällöistä erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksiköihin. Mikäli tarvettasi vastaavaa jaksosisältöä ei ole, voit tiedustella sen mahdollisuutta toiminnasta vastaavalta asiantuntijahoitajalta. Jaksot eivät ole aina toteutettavissa kuvatuilla sisällöillä esim. potilaiden puuttuessa.

Jokaiselta ketjulähetiltä kysytään aina ennen jaksoa omat oppimistavoitteet, jotka toimitetaan kohdeyksikköön etukäteen. Jakson sisältöä pyritään muokkaamaan tulijan toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Jakson jälkeen ketjulähetit vastaavat palautekyselyyn, jonka palautettuaan he saavat jaksosta todistuksen.

Kun haluat ketjulähetiksi, sovi aluksi esimiehesi kanssa jakson mahdollisuudesta, kohdeyksiköstä ja jakson ajankohdasta. Laita sen jälkeen sähköpostilla tieto haluamastasi yksiköstä ja mahdollisista viikoista (hyvä olla useampi vaihtoehto) ja lähetä se Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirin alueen ketjulähettitoiminnasta vastaavalle sairaanhoitajalle Eija Suttiselle osoitteella: [email protected]

Varaa mielellään pari kuukautta aikaa järjestelyille ennen jakson toteutumista. Ennen sovitun viikon alkua asiantuntijahoitaja sopii vastaanottavan yksikön yhteyshenkilön kanssa käytännön järjestelyt ja ilmoittaa niistä sinulle puhelimitse tai sähköpostilla.

Ketjulähettien jaksosisällöt hoitajille

Ketjulähettien jaksosisällöt lääkäreille

Esite Kanta-Häme ketjulähetti

Ketjulähettitoiminta Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden työntekijöille

Taysin ketjulähettitoiminta on avattu kaikille erva-alueen sairaaloissa työskenteleville ammattiryhmille. Erikoissairaanhoidon oma ketjulähettijakso on Taysin erityisvastuualueen keskussairaaloiden työntekijöille suunnattu tutustumis- ja oppimisjakso yliopistollisessa sairaalassa. Erikoissairaanhoidon puolelta mukana ovat kaikki Tampereen yliopistollisen sairaalan toimialueet, sairaanhoidon palvelualue, Tays Sydänsairaala, Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitos, aluesairaalat sekä Tekonivelsairaala Coxa. Jakso on tarkoitettu tietojen ja osaamisen päivittämiseksi, uusien menetelmien ja käytäntöjen omaksumiseksi sekä ammattilaisten välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Jakso kestää viikon ja sen aikana ketjulähetti voi päivittää osaamistaan ja keskustella ajankohtaisista asioista Taysin henkilökunnan kanssa. Ennen jakson alkua ketjulähettijaksolle tulevalta kysytään omat jaksotavoitteet.

Ketjulähetin oma sairaala vastaa ketjulähettijaksolle osallistuvan palkasta ja matkakuluista. Ketjulähettijaksosta ei peritä osallistumismaksua. Taysista ketjulähetti saa tarvittavat suojavaatteet, hänellä on myös mahdollisuus ruokailla henkilökunnan ruokasalissa. Ketjulähetti työskentelee ohjaajan valvonnassa ja vastuulla. Isännänvastuu on Taysilla.

Yhteydenotot ja jaksovaraukset Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon yksikön kautta, ei suoraan erikoisaloille.

Oheiseen linkistä avautuvaan listaan on koottu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yksiköt ja aihealueet, joihin ketjulähetti voi jakson aikana tutustua.

https://www.tays.fi/download/noname/%7B84B75871-5336-40C8-AE65-3742EE5D949E%7D/48507

Jaksovaraukset
Riitta Salunen
riitta.salunen(@)pirha.fi
Puh. 044 4722 692
Käyntiosoite: Finn-Medi 6-7, Biokatu 4, 4. krs

Lisätiedot
Riitta Salunen
riitta.salunen(@)pirha.fi
Puh. 050 3628 298
Käyntiosoite: Finn-Medi 6-7, Biokatu 4, 4. krs

Tays-tarjonta ketjulähettijaksoille