Saattohoito

Saattohoidon kolmiportainen työnjako

Alueellinen saattohoitosuunnitelma 2017

Perusterveydenhuolto

I Terveyden- ja sosiaalihuollon yksiköt, joissa hoidetaan oireenmukaisessa-  tai saattohoidossa olevia potilaita vastaavat perustason palliatiivisesta ja saattohoidosta. Ne hoitavat omat asukkaansa kuolemaan saakka ja toimivat hyvän saattohoidon periaatteiden mukaan. Näitä ovat jotkut terveyskeskus-sairaaloiden osastot ja kaikki ne vanhustenhuollon ja vammaishuollon osastot ja hoivakodit, jotka tarjoavat saatto-hoitoa.

II Alueelliset palliatiivisen  ja saattohoidon yksiköt toteuttavat oman alueensa hyvää palliatiivista ja saattohoitoa sekä toimivat oman alueen konsultoivina yksikköinä. Näitä ovat terveys-keskussairaalat

Erikoissairaanhoito

III Yliopistosairaaloiden, keskussairaaloiden palliatiivisen lääketieteen yksiköt ja saattohoitokodit.
Lasten saattohoito toteutetaan erikoissairaanhoidon ohjaamana joko sairaalassa tai lapsen kotona.

Saattohoitopotilaita hoitavien lääkäreiden konsultaatioyksikköinä toimivat Kanta-Hämeen keskussairaalan eri erikoisalojen yksiköt

Sädehoito toteutetaan erikoissairaanhoidon maksusitoumuksella TAYS:ssa. Lähetteen sädehoitoon voi tehdä hoitava lääkäri.
Tarvittaessa hän voi konsultoida asiasta KHKS syöpätautien poliklinikkaa.

Muut toimijat

Hämeenlinnassa toimii yksityisen säätiön ylläpitämä saattohoitokoti Koivikko, joka antaa vaativaa saattohoitoa ja toimii konsultaatioyksikkönä. Saattohoitokodilla on tarkoitus hoitaa haastavat ja nuoremmat aikuiset saattohoitopotilaat. Sen tavoite on myös toimia muiden yksiköiden konsultaatio- ja koulutuspaikkana. Lisäksi yksiköllä on palliatiivisen lääketieteen koulutusoikeudet . Saattohoitokodin lääkäriä ja sairaanhoitajia voi puhelimitse konsultoida.

Koulutus

Yhteistyödokumentin voimassaoloaika: Työryhmä arvioi saattohoitosuunnitelman päivittämistarvetta keväällä 2017.
Työryhmä toivoo että alueella toimivat saattohoitoa toteuttavat organisaatiot ja yksiköt päivittävät ja kirjaavat omat suunnitelmansa alueellista saattohoitosuunnitelmaa 2015  hyödyntäen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella toimivien organisaatioiden saattohoitosuunnitelmat:

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä saattohoito

Saattohoito-opas Riihimäen seudun tkky

Saattohoitosuunnitelma Hämeenlinna