Sairaalahygieniaohjeet henkilöstölle

Toimintaohje keuhkokuvaseulonnasta neuvolaan koskien tuberkuloosiseulonnan kohderyhmään kuuluvaa synnyttäjää

Kotiutumisen jälkeinen infektioiden seuranta