Alueellinen potilasrekisteri

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin yhteisrekisteri

Sairaanhoitopiirin alueen kunnallisella terveydenhuollolla on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Siihen kuuluvat jäsenkuntien perusterveydenhuollon yksiköt sekä Forssan seudulla hyvinvointikuntayhtymän erikoissairaanhoidon yksiköt. Näiden yksiköiden hoitohenkilökunta voi käyttää hoidon yhteydessä yhteisrekisterin kautta muiden yksiköiden tuottamia potilastietoja. Tämä edellyttää, että potilaalle on kerrottu yhteisrekisteristä ja potilas ei ole kieltänyt tietojen käyttöä muissa yhteisrekisterin terveydenhuollon yksiköissä.

Informaatio Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen potilastietorekisteristä

Potilastietojen käyttöä valvotaan lokirekistereiden avulla. Siihen jää merkintä, kuka on lukenut tietoja, missä yksikössä ja milloin. Lokitiedot on mahdollista tarkastaa tarpeen vaatiessa, lisätietoja lokitiedoista ja tarkastusoikeuden käytöstä löytyy Lokitiedot-sivulta.

Jokainen yhteisrekisterin terveydenhuollon yksikkö vastaa omista potilastiedoistaan. Jos potilastiedoissa havaitsee virheellistä tietoa, tulee korjaamisvaatimus lähettää sille terveydenhuollon yksikölle, joka on tuottanut tiedon. Samoin lokitietojen tarkastuspyyntö tulee osoittaa sille yksikölle, jonka henkilökunnan potilastietojen käsittelystä haluaa tarkempaa tietoa.

Tarkemmin potilastietorekisterin sisältämistä tiedoista ja niiden käsittelystä on kerrottu sairaanhoitopiirin Potilastietorekisteri-tietosuojaselosteessa.