Sähköinen asiakaspalautelomake

    Täytä haluamasi palautekentät.

    Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä palautteesi johdosta, lisää tähän yhteystietosi. Huom! Palautteen voi antaa myös nimettömänä. Älä lähetä hoitoa koskevia yksityiskohtaisia tietoja ja henkilötunnuksia palautelomakkeella tai sähköpostitse tietoturvasyistä. Hoitoon liittyvät tiedustelut ja yksityiskohtaiset palautteet pitää osoittaa suoraan asianomaiselle yksikölle joko kirjallisesti tai puhelimitse. Potilastietoja, ajanvarauksia ja hoitoajan peruutuksia ei voida käsitellä sähköpostitse tai tämän palautelomakkeen kautta.

    Haluan, että minuun olla yhteydessä palautteeseen liittyen: