Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoja säilytetään arkistossamme lakien ja asetusten mukaisesti. Potilasasiakirjojaan voi tilata arkistosta oheisella lomakkeella:

Tietoturvasyistä johtuen emme voi ottaa vastaan potilasasiakirjapyyntöjä sähköpostin välityksellä.

Faksi: 03 629 2050

Tiedustelut: 03 629 2054

Lomakkeita

Potilaskertomuksen tiedon korjaamisvaatimus (SHP 26)

Potilasrekisteritietojen katselusta tarkastuspyyntö (lokitiedot) (SHP 32)

Potilastietojen käsittely – ohje terveydenhuoltolain 9 §:n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi

Potilastietorekisterin tiedon tarkastuspyyntö (SHP25)

Potilasasiakirjapyyntö vainajan tiedoista (SHP 127)