HappyOrNot -palaute

Olemme mitanneet muutaman vuoden ajan asiakastyytyväisyyttä Kanta-Hämeen keskussairaalan eri toimipisteissä HappyOrNot -laitteilla. HappyOrNot on suomalainen järjestelmä, jonka avulla palautteen antaminen on helppoa. Asiakkaana kerrot mielipiteesi painamalla yhden neljästä hymy- tai surunaamasta. Lisäksi on ollut mahdollista kertoa, mihin asiaan on ollut erityisen tyytyväinen tai tyytymätön. Yksiköiden on mahdollista seurata tulosraporteista asiakastyytyväisyyden vaihtelua.HappyOrNotin iloiset hymynaamat ovat vihreitä ja surulliset punaisia.

Pandemian vuoksi palautelaitteet olivat noin vuoden verran poissa käytöstä. Ne palautettiin käyttöön antimikrobisen kalvon asennuksen jälkeen syksyksi 2021. Laitteita on ollut Hämeenlinnassa pääaulan ja päivystysklinikan lisäksi  kirurgian, sisätautien, aikuispsykiatrian ja äitiyspoliklinikalla. Lisäksi muutamaa laitetta kierrätetään lyhyempiä ajanjaksoja sairaalan eri yksiköissä.

 

Vastauksia palautelaitteilla annettiin vuoden 2021 aikana 6591 kappaletta. Tyytyväisiä vastaajista oli 94 %. Suurimpina syinä tyytyväisyyteen olivat hoitoon pääsy ja kohtaaminen. Myös tyytymättömyyden juurisyynä oli vastausten pohjalta hoitoon pääsy. Toiseksi yleisimmäksi tyytymättömyyden syyksi vastaajat kertoivat olevan ”Jokin muu”.

Happy or Not-laitteiden käyttöä ei jatkettu vuoden 2022 puolelle.