Tietosuojaselosteet

BCB-potilasrekisteri

Potilastietorekisteri

Asianhallintajärjestelmän, sopimushallinnan ja kokoushallinnan rekisteri

Luottamushenkilörekisteri

Potilasasiamiesten asiakasrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Henkilöstöhallinnon tietosuojaseloste 

Koulutusten tietosuojaseloste

Kulunvalvonnan ja avainhallinnan tietosuojaseloste

Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Vainajan säilytyksen päiväkirjan tietosuojaseloste

Asiakaspalautteiden tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Suuntima-palvelu