Tietosuoja

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sekä voimassa olevaa kansallista lainsäädäntöä.

Potilasrekisterin henkilötietojen käsittelyn ensisijainen peruste on lainsäädännön edellyttämän velvoitteen noudattaminen erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämiseksi.

Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän oikeuksia, joiden avulla he voivat seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin. Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttamiseen liittyvät ohjeet löytyvät Rekisteröidyn oikeudet-sivulta.

Sinulla on yleensä oikeus tietää, millaisia Sinua koskevia tietoja potilasasiakirjoissa on. Lisätietoa potilasasiakirjoihin liittyen löydät Potilasasiakirjat-sivuilta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikka on uudistettu silmällä pitäen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) voimaantuloa. Tietoturvapolitiikka luo organisaatiollemme ohjaavat käsitteet ja tavoitteet, joiden kautta tietoturvatyötä tehdään. Tietoturvapolitiikka koskee koko sairaanhoitopiiriä ja sen henkilökuntaa, kumppaneita ja palveluntoimittajia. Alta löydät tietoturva- ja tietosuojapolitiikkaamme.

KHSHP:n tietoturvapolitiikka 2018

Yhteystiedot

tietosuojavastaava(at)khshp.fi

 

Lisätietoja

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki 1050/2018