1) Terveydenhuollon tietovaranto

Tietovaranto koostuu potilastiedon käsittelystä seuraavissa tarkoituksissa:

 • potilaan tutkimusten ja hoidon järjestäminen, suunnittelu, toteutus ja seuranta
 • potilaan hoito ja tutkimusten kustannusten laskutus
 • sairaanhoitopiirin toiminnan tilastointi ja seuranta
 • sairaanhoitopiirin toiminnan kehittäminen ja laadun parantaminen
 • mahdollisten potilasvahinkojen, kanteiden ja selvityspyyntöjen käsittely
 • terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta
 • tieteellinen tutkimustoiminta
 • opetus
 • viranomaisohjaus ja valvonta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • tiedolla johtaminen

Tietopyynnöt ja tietojen saatavuus

Alueellinen yhteisrekisteri:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen kunnallisella terveydenhuollolla, lukuun ottamatta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän tuottamia palveluita, on käytössä yhteinen potilastietorekisteri. Lisätietoa löydät täältä.

Hoidon saatavuus: sairaanhoitopiirin hoidon saatavuudesta löydät lisätietoja täältä.

OmaKanta:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on liittynyt valtakunnalliseen Kanta-palveluun toukokuussa 2014. Tämän jälkeen tuotetut hoitoosi tai alle 10-vuotiaan huollettavasi hoitoon liittyvät kirjaukset, reseptit ja laboratoriotutkimukset löydät OmaKanta-palvelusta.

OmaKannassa voit myös tallentaa oman hoitotahdon ja elinluovutustahdon sekä antaa suostumuksen omien tietojen luovuttamiseen tai kieltää luovuttamisen.

Tietopyyntö potilastiedoista: Jos tietoja ei ole saatavissa OmaKannasta, voit tehdä kirjallisen tietopyynnön. Lisätietoa pyynnön tekemisestä löydät täältä.

Oma Raitti:

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin digitaaliselta palvelualustalta Oma Raitista löydät esim. tietoja tulevista ja menneistä käynneistä. Siellä on mahdollista täyttää myös tiettyjen hoitoyksiköiden esitietolomakkeita sekä vastata vointikyselyihin. Lisätietoa Oma Raitistä löydät täältä.

Lokitietopyyntö:

Jos haluat tarkastaa, kuka on katsellut tai käsitelty potilastietojasi, voit tehdä kirjallisen pyynnön. Lisätietoa pyynnön tekemisestä löydät täältä.

Kuvaus potilastietorekisteristä: Jos haluat tutustua tarkemmin siihen, mitä henkilötietoja sairaanhoitopiirin potilastiedot sisältävät ja tietojen käsittelyyn, löydät yleisen kuvauksen rekisterin tietosuojaselosteesta.

Tieteelliset tutkimusluvat:

Kaikille Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä tehtäville tutkimuksille ja opinnäytetöille on haettava organisaation tutkimuslupa. Rekisteritietojen käyttöön on haettava tietolupa. Lisätietoja luvista sekä muuta hyödyllistä tietoa löydät täältä.

Tietojen luovuttamisesta vastaa johtajaylilääkäri.

Keskeisimmät rekisterin tietojen ylläpitojärjestelmät

 • Lifecare potilastietojärjestelmä
 • Commit RIS ja Sectra PACS (kuvantamisen järjestelmä ja kuva-arkisto)
 • Ensihoidon järjestelmä
 • Centricity Anesthesia (anestesiahoidon järjestelmä)
 • Care Suite (tehohoidon järjestelmä)
 • Effector Apuvälinepalvelut (ja ostopalveluiden järjestelmä)
 • X-Archive (skannattujen potilasasiakirjojen arkistojärjestelmä)
 • Muse (EKG-arkisto)