Strategia

Osaavaa asiakaslähtöistä erikoissairaanhoitoa, Sinua kuunnellen.

Yllä olevaan visioon perustuu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategia vuosille 2017 – 2018, joka valmisteltiin vuoden 2016 aikana aiemman strategian päivityksenä ja täsmennyksenä – erityisesti kiinnittäen huomiota tavoitteiden asettamiseen. Asiakaspalvelu, yhteistyö ja talous ovat edelleen Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toiminnan kivijalkoja ja kehittämisen keskipisteitä.

Valmistelussa keskeisinä toimintaympäristömuutoksina pidettiin potilaan valinnanvapauden taloudellisen ja toiminnallisen merkityksen kasvua, sote-integraation hallinnollista valmistelua sekä taloudellisten toimintaedellytysten rajallisuutta mukaan lukien alijäämien kattamisohjelman toteuttaminen.

Strategia vuosille 2017 – 2018 pohjautuu edelleen vuosien 2015 – 2016 strategian teemoihin ja kriittisiin menestystekijöihin. Näiden ja toimintaympäristömuutosten pohjalta on määritelty keskeinen strateginen valinta: toiminnan resurssit turvataan valitsemalla kasvustrategia. Kasvu merkitsee sekä maakunnan elinvoimaa että erikoissairaanhoidon ja päivystyssairaalan resurssipohjan varmistumista. Strategiset tavoitteet on määritelty kolmen strategisen teeman kautta ottaen huomioon toimintaympäristömuutos.

Strategiset tavoitteet vuosille 2017 – 2018 ovat:

  1. Perustamme tulevaisuuden toimintamme uudenlaisiin kumppanuuksiin yliopistosairaalan ja valittujen yksityisten toimijoiden kanssa.
  2. Kumppanuuksilla varmistamme toiminnan jatkuvuuden ja korkean laadun.
  3. Kasvatamme asiakas- ja tulopohjaamme maakunnan ulkopuolelle ja varmistamme talouden tasapainon.
  4. Tuotamme potilaillemme ainutlaatuisen palvelukokemuksen.
  5. Varmistamme erikoissairaanhoidon palvelut ”Oma Häme” -palvelukokonaisuudessa vuodesta 2019.
  6. Rakennamme modernin, kustannustehokkaan ja laadukkaan tulevaisuuden sairaalan.

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiset tavoitteet konkretisoidaan kaksivuotiseksi toimintaohjelmaksi, jolle asetetaan mittarit. Toimintaohjelmaa tehdään yhteistyössä Hämeen Liitossa valmisteilla olevan ”Oma Häme” -palveluintegraatiohankkeen kanssa.

Uusi strategia edellyttää erityisvastuualueyhteistyön tiivistämistä ja aktiivisempaa osallistumista kansallisiin hankkeisiin, esimerkiksi tietoteknisissä ratkaisuissa UNA-hankkeeseen.

Yhteistyössä Oma Häme –maakuntavalmistelun kanssa on aloitettu tulevan valinnanvapausmallin vaikutusten arviointi ja valmistautuminen. Sairaanhoitopiiri on myös pyrkinyt työskentelemään maakunnan koko erikoissairaanhoidon integraation parantamiseksi ja työnjaon sopimiseksi Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän erikoissairaanhoidon kanssa ottaen huomioon vuoden 2018 alusta voimaantulevat terveydenhuoltolain ja päivystysasetuksen muutokset.

Tutustu strategia-asiakirjaan kokonaisuudessaan alta löytyvän linkin kautta.

Strategia 2019-2021