Strategia

Laadukasta hoitoa, Sinua kuunnellen.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin strategia viimeiselle toimintavuodelle 2022 ennen siirtymistä hyvinvointialueelle on hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 22.2.2022.

Sairaanhoitopiirin strategia on valmisteltu perustuen aiempaan vuosien 2019-21 strategiaan sitä tiivistäen lyhyt strategiakausi huomioiden.
Strategian oleellisia tavoitteita ei muutettu, mutta vajaan vuoden mittaisen strategiakauden takia strategiakortteihin kirjatut tavoitteet priorisoitiin ja tiivistettiin voimakkaasti. Tavoitteena on, että kortteihin kirjatut toimenpiteet kyetään toteuttamaan lyhyenä aikana ja samaan aikaan,
kun sote-uudistuksen toimeenpano ja koronapandemia sitoo henkilöstön voimavaroja. Toisaalta strategiaa valmisteltaessa on huomioitu sote-uudistuksen myötä syntyvät uudet hyvinvointialueet ja niiden merkitys myös erikoissairaanhoidon kannalta. Strategia rakentuu edelleen neljän peruspilarin varaan, jotka ovat:

  1. Asiakkaat: Laadukas hoito – sinua kuunnellen
  2. Henkilöstö: Palkitseva työ
  3. Kumppanuudet: Yhdessä arvoa asiakkaalle
  4. Talous ja tuottavuus: Sijoitus terveyteen

Asiakkaamme arvostavat Kanta-Hämeen keskussairaalassa saamaansa hoitoa ja palvelua, mutta erottuaksemme kilpailijoistamme meidän tulee yhä vahvistaa asiakaslähtöisyyttä: Jokainen asiakas tulee kohdata ja hoitaa yksilönä – laadukkaasti ja Sinua kuunnellen. Kanta-Hämeen keskussairaalan yksiköiden tulee tarjota hoitoa sujuvasti ja oikea-aikaisesti sekä kommunikoida ymmärrettävästi potilaalle hoidon etenemisestä ja tarjota myös mahdollisuus myös sähköiseen asiointiin. Merkittävänä strategisena tavoitteenamme on rakentaa ja kuvata asiakaslähtöiset hoitopolut suurivolyymisimpien palvelujen osalta tämän strategiakauden aikana.

Henkilöstön osalta tavoittelemme palkitsevaa työtä. Se tarkoittaa, että työyhteisömme on arvostava ja houkutteleva, ja jossa osaajilla on mahdollisuus vaikuttaa työnsä sisältöön. Tavoittelemme vähemmän hierarkkista organisaatiota, jossa jokaisella ammattilaisella on lupa, valta ja vastuu työskennellä yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi. Ja jossa onnistumisiin kannustetaan sekä mahdollistetaan työn ja muun elämän entistä parempi yhteensovittaminen.

Erikoissairaanhoidon osaamisen syventyessä ja jakaantuessa yhä pienempiin kokonaisuuksiin on tunnustettava, että emme pääse tavoitteisiimme ilman kumppaneita – on siis tuotettava yhdessä arvoa asiakkaalle. Yhteistä visiota ei kuitenkaan synny ilman järjestelmällistä työtä ja kumppanuuksien hallintaa.

Omistajillemme meidän tulee jatkuvasti todistaa, että olemme luottamuksen ja rahoituksen arvoisia – olemme sijoitus terveyteen ja myös Kanta-Hämeen maakunnan elinvoimaan. Ymmärrämme niitä paineita, joita sairaanhoitopiirin jäsenkunnilla on, sekä pyrimme yhä aktiivisemmin vaikuttamaan myös valtakunnalliseen päätöksentekoon.

Tutustu strategia-asiakirjaan tarkemmin alta löytyvän linkin kautta.

KHSHP:n strategia 2022