Organisaatio

Tulosalueet

KHSHP:n toiminta jakautuu neljään tulosalueeseen: konservatiiviseen, operatiiviseen, psykiatriaan ja tukipalveluihin.

KHSHP ky organisaatiokaavio

Sairaanhoitopiirin johtaja

KHSHP:n sairaanhoitopiirin johtajana on toiminut 29.1.2019 lähtien Seppo Ranta.

Sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmä

Ranta Seppo, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja
Juhani Grönlund, vt. johtajaylilääkäri
Leino Kirsi, johtajaylihoitaja
Junikka Anu, vt. hallintojohtaja
Pitkämäki Tero, talous- ja tukipalvelujohtaja
Alaluusua Petri, henkilöstöjohtaja
Paananen Ari-Pekka, tietohallintojohtaja
Tirkkonen Jari, projektijohtaja
Paavola Teemu, kehittämisjohtaja
Lintula Elina, vs. viestintäjohtaja
Järvinen Piritta, henkilöstön edustaja

Sairaanhoitopiirin laajennettu johtoryhmä

Sairaanhoitopiirissä on lisäksi laajennettu johtoryhmä, johon kuuluvat edellisten lisäksi tulosalueylilääkärit, tulosalueylihoitajat, hallintoylilääkäri, tekninen johtaja, hankintapäällikkö, perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri ja ylihoitaja sekä osastotoimintojen ylihoitaja.