Organisaatio

Tulosalueet

KHSHP:n toiminta jakautuu neljään tulosalueeseen: konservatiiviseen, operatiiviseen, psykiatriaan ja tukipalveluihin.

KHSHP ky organisaatiokaavio

Sairaanhoitopiirin johtaja

KHSHP:n sairaanhoitopiirin johtajana on toiminut 29.1.2019 lähtien Seppo Ranta.

Sairaanhoitopiirin strateginen johtoryhmä

Ranta Seppo, sairaanhoitopiirin johtaja, puheenjohtaja
Sally Leskinen, johtajaylilääkäri
Leino Kirsi, johtajaylihoitaja
Luukko Miia, hallintojohtaja, sihteeri
Pitkämäki Tero, talous- ja tukipalvelujohtaja
Kukkonen Petrus, projektijohtaja
Alaluusua Petri, henkilöstöjohtaja
Paananen Ari-Pekka, tietohallintojohtaja
Järvinen Piritta, henkilöstön edustaja
Iisakki Kiemunki, viestintäjohtaja

Sairaanhoitopiirin yhtymäjohtoryhmä

Edellisten lisäksi yhtymäjohtoryhmään kuuluvat:

Grönlund Juhani, hallintoylilääkäri
Kortelainen Kati, tulosaluejohtaja
Palomäki Ari, tulosaluejohtaja
Kati Kallio, va. tulosaluejohtaja
Ottman-Salminen Mirja, tulosalueylihoitaja
Marja Koljonen, tulosalueylihoitaja
Jaana Metsälä, tulosalueylihoitaja
Vuorijärvi Ville, tekninen johtaja