Päätöksenteko ja kuulutukset

Valtuusto

Valtuuston esityslista julkaistaan 10 päivää ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Valtuusto 2017-2021

Kokousaikataulu

  • 30.3.2021 klo 15.00
  • 8.6.2021 klo 15.oo

Hallitus

Hallituksen esityslista julkaistaan kokousta edeltävänä maanantaina. Pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Hallitus 2017-2021

Kokousaikataulu

  • 26.1.2021 klo 16.00
  • 23.2.2021 klo 16.00
  • 30.3.2021 klo 15.30
  • 27.4.2021 klo 16.00
  • 18.5.2021 klo 16.00
  • 8.6.2021 klo 15.30

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunta

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan esityslista julkaistaan 2 päivää ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan, kun se on tarkastettu, pääsääntöisesti 2 viikon kuluttua kokouksesta.

Viranhaltijapäätökset

Kuntayhtymän internet-sivuilla julkaistaan kuntalain mukaisen muutoksenhaun alaiset sekä hankintoja koskevat viranhaltijapäätökset, jollei salassapitoa tai tietosuojaa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat  ja pöytäkirjat sekä kuulutukset ja viranhaltijapäätökset