Päätöksenteko ja kuulutukset

Valtuusto

Valtuuston esityslista julkaistaan 10 päivää ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Valtuusto 2021-22

Kokousaikataulu:

  • keskiviikko 26.10. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15
  • keskiviikko 14.12. klo 12 alkaen info ja kokous klo 15

Hallitus

Hallituksen esityslista julkaistaan kokousta edeltävänä maanantaina. Pöytäkirja julkaistaan kokouksen jälkeisenä perjantaina.

Hallitus 2021-22

Kokousaikataulu:

  • tiistai 30.8. klo 16
  • maanantai 12.9. klo 15
  • tiistai 4.10 klo 16
  • tiistai 1.11 klo 16
  • tiistai 22.11 klo 16
  • keskiviikko 14.12. klo 16

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunta

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtokunnan esityslista julkaistaan 2 päivää ennen kokousta. Pöytäkirja julkaistaan, kun se on tarkastettu, pääsääntöisesti 2 viikon kuluttua kokouksesta.

Viranhaltijapäätökset

Kuntayhtymän internet-sivuilla julkaistaan kuntalain mukaisen muutoksenhaun alaiset sekä hankintoja koskevat viranhaltijapäätökset, jollei salassapitoa tai tietosuojaa koskevista säännöksistä muuta johdu. Päätökset ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

Esityslistat  ja pöytäkirjat sekä kuulutukset ja viranhaltijapäätökset