3) Henkilöstöpalveluiden tietovaranto

Henkilöstöpalveluiden tietovaranto käsittää sairaanhoitopiirin henkilöstöön liittyvää tietoa mm. seuraavien osa-alueiden osalta:

 • Palkanlaskenta
 • Palvelussuhdeasiat
 • Henkilöstöetuudet
 • Työhyvinvointi
 • Yhteistoiminta
 • Koulutuspalvelut
 • Rekrytointi

Asiointikanavat

Tietopyynnöt ja tietojen saatavuus

Lisätietoa henkilöstöhallinnon tietoaineistoista löydät henkilöstöhallinnon tuottamista tietosuojaselosteista:

Tietojen luovuttamisesta vastaa henkilöstöjohtaja.

Keskeiset tietoaineistot ja järjestelmät

 • Rekrytointi ja perehdytys
  • Kuntarekry (myös palvelun työnhakijatietokanta; FCG Talent Oy:n teknisessä hallinnassa)
  • Intro-perehdytysjärjestelmä
  • HRM Sijaisvälitys
 • Palkanmaksu- ja palkanlaskenta
  • Prima
  • Timecon 22
  • Titania
  • Exreport
  • Populus
 • Palvelussuhteen ja käyttäjän hallinta
  • HaiPro
  • LOVe
  • Medinet Työvuorolista
  • Prima
  • Fonecta Yhteystieto
  • SAI MMKR (+ Covid)
  • Exreport
  • Timecon 22
  • Titania
  • Sirius
  • Vierailujärjestelmä; Podium
   • Teknisten palveluiden oma kuluvalvontahallinta
 • Luottamushenkilöiden henkilötietojen käyttö
  • Päivitettävä yhteystietotaulukko
  • Prima
  • Rondo Arkisto
  • TUI-käyttäjähallinta ja liittymähallintasovellus
 • Koulutukset
  • HRM (henkilöstöhallinnon sähköinen työpöytä, koulutuskalenteri)
  • Oppiportti
  • Navisec
  • Sisäverkon käyttöoikeuksien rajoitettu verkkolevy
  • Potilasturvaportti –verkkokoulutusalusta
  • Awanic, Moodle
 • Muut tietoaineistot ja järjestelmät
  • WebTallennus
  • HR raportointiohjelma
  • Sisäverkon käyttöoikeuksien rajoitettu verkkolevy
  • Kuntax
  • Webropol