2) Hallinnon tietovaranto

Hallinnon tietovaranto koostuu sairaanhoitopiirin päätöksentekoon, sopimusten hallintaan, viestintään ja potilashallinnollisiin asioihin liittyvistä asiakirjoista ja tiedoista.

Tietopyynnöt ja tietojen saatavuus

Sairaanhoitopiirin verkkosivuilta löytyy suoraan paljon avointa tietoa, kuten esimerkiksi:

Hallinnon tietovarantoa koskevat kirjalliset tietopyynnöt voi vapaamuotoisina toimittaa osoitteeseen [email protected]

Tietojen luovuttamisesta vastaa potilashallinnollisissa asioissa johtajaylilääkäri ja muissa hallinnollisissa asioissa hallintojohtaja.

Asiakkaan ilmoituskanavat

 • Potilasturvallisuuteen liittyvien ilmoitusten tekemisestä löydät lisätietoa täältä
 • Potilaan hoitoon ja kohteluun liittyvästä neuvonnasta ja muistutuksen tekemisestä lisätietoa löydät täältä
 • Asiakaspalautteen lähettämisestä ja käsittelystä löydät tietoa täältä
 • Muissa epäkohdissa omassa hoidossasi ota yhteys hoitaneeseen yksikköön

Miten ja missä tietoja käsittelemme?

 • Hallinnollisten asioiden ja potilashallinnollisen asianhallinta, päätöksenteko, sopimusten hallinta
  • Tweb, KuntaToimisto (aiempi järjestelmä) ja WebArkki.
  • Lisätietoa tietojen käsittelystä löydät tietosuojaselosteesta
 • Luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuustiedot
  • Sidonnaisuustiedot löydät sidonnaisuuspalvelusta. Lisätietoja löydät täältä
 • Viestintä ja asiakaspalautteet
  • Asiakaspalautejärjestelmä
 • Työturvallisuuteen, potilasturvallisuuteen ja tietoturvaan liittyvät ilmoitukset ja niiden käsittely
  • HaiPro-järjestelmä