Lastentaudit, Naistentaudit ja synnytykset

Lastentaudit

Lasten ja nuorten osasto 3A
Osastolla hoidetaan 0-16 -vuotiaita lapsia ja nuoria. Osa osastolla hoidettavista lapsista ja nuorista on hoidettavana äkillisten sairauksien vuoksi ja osa tulee kutsuttuna toimenpiteisiin ja tutkimuksiin.  Jokaisella lapsella on vastuuhoitaja ympäri vuorokauden ja päivän toiminnoissa noudatetaan lapsen omaa yksilöllistä päivärytmiä mahdollisuuksien mukaan. Lastensairaanhoidossa korostuu perheen rooli ja toimintaa ohjaavat perhekeskeisyyden sekä yksilöllisyyden periaatteet.

Lasten ja nuorten poliklinikka
Poliklinikalla hoidetaan ja tutkitaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria. Hoitoon pääsyyn tarvitaan lääkärin lähete. Tavallisimpia hoitoon tulon syitä ovat lasten infektiosairaudet, allergiset sairaudet, diabetes, reuma, kasvun ja murrosikäkehityksen poikkeavuudet sekä munuais- ja sydänsairaudet. Periaatteina toiminnassa ovat perhekeskeisyys ja hoidon jatkuvuus. Poliklinikalla käy yliopistosairaalasta erikoislääkäreitä tutkimassa ja hoitamassa oman erikoisalan lapsia.

Lastenneurologian poliklinikka
Yksikössä tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan sairaanhoitopiirin alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on jokin neurologinen vaiva tai sairaus. Suurin potilasryhmä on erilaisista vaikea-asteisista neurologisista kehitysvaikeuksista kärsivät lapset, joilla on esimerkiksi monimuotoisia kehitysongelmia, kehitysvamma, kielen kehityksen erityisvaikeuksia, ADHD tai muita kehitysvaikeuksia. Alkuvaiheen selvitysten jälkeen kehitysvaikeuksista kärsivien lasten seuranta siirtyy usein kouluterveydenhuoltoon tai kehitysvammahuoltoon. Seurannassa käy myös lapsia ja nuoria, joilla on esimerkiksi epilepsia, CP-vamma, hydrokefalus tai aivovamman jälkitila. Lisäksi lastenneurologian poliklinikalla käy konsultaatiokäynneillä lapsia ja nuoria, joilla on päänsärkyä tai muita toiminnallisia oireita.

Vastasyntyneiden teho- ja tarkkailuosastolla (VTO)
VTO:lla hoidetaan tehostettua hoitoa ja tarkkailua tarvitsevia vastasyntyneitä. Osaston hoitotyön tavoitteena on perhelähtöisyys, yksilöllisyys, turvallisuus ja varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen.  Vauvaperhetyön toiminta tukee perheitä varhaisen vuorovaikutuksen vahvistamisessa ja vanhemmuudessa. Vauvaperhetyöntekijät tekevät kotikäyntejä osastollamme hoidettujen vauvojen kotiin. Käynneistä sovitaan vanhempien kanssa.

Naistentaudit ja synnytykset

Naistentautien poliklinikka
Poliklinikalla pidetään vastaanottotoimintaa sekä tehdään polikliinisia toimenpiteitä.

Synnytysosasto
Kanta-Hämeen keskussairaalassa syntyy noin 1400 vauvaa vuosittain. Toteutamme yksilöllistä ja perhekeskeistä hoitoa, jonka tavoitteena on hyväkuntoinen vastasyntynyt sekä turvallinen ja hyvä synnytyskokemus äidille ja perheelle.

Synnytysosastolla on kuusi synnytyssalia ja kaksi kodinomaista tarkkailuhuonetta. Synnytysosastolla hoidetaan 32 raskausviikon jälkeen tapahtuvat synnytykset sekä päivystysasiakkaat, joilla on raskauteen liittyviä ongelmia. Synnyttämään tullaan äitiyspoliklinikan kautta ja sairaalassamme päivystävät synnytys-, anestesia- ja lastenlääkärit ympäri vuorokauden.

Synnytys- ja naistentautien vuodeosasto
Synnytysvuodeosastolla hoidetaan raskaana olevia ja synnyttäneitä äitejä sekä terveitä vastasyntyneitä. Osastolla toteutetaan ympärivuorokautista vierihoitoa, jolloin vanhempia yksilöllisesti ohjataan, neuvotaan ja rohkaistaan vastasyntyneen hoidossa. Vauvan rintaruokintaa edistetään varhaisimetyksen, ihokontaktin, lapsentahtisen imetyksen ja henkilökohtaisen opastuksen avulla. Synnytysvuodeosaston yhteydessä toimii myös äidinmaitokeskus, joka ottaa korvausta vastaan ylimääräistä äidinmaitoa terveiltä synnyttäjiltä.

Naistentautien vuodeosastolla hoidetaan gynekologisia ja kirurgisia leikkaus- ja toimenpidepotilaita. Lisäksi hoidamme alkuraskauden ongelmia, raskaudenkeskeytys- ja keskenmenopotilaita sekä gynekologisia päivystyspotilaita.

Äitiyspoliklinikka
Äitiyspoliklinikka on raskauksien seurantaan tarkoitettu lähetepoliklinikka. Poliklinikalla hoidetaan tavanomaisten äitiyspoliklinikan asiakkaiden lisäksi yhteistyössä synnytyssalin kanssa raskaana olevat päivystyspotilaat ja vastaanotetaan synnyttäjät. Äitiyspoliklinikallamme tehdään myös valtioneuvoston asetusten mukaisia sikiöseulontatutkimuksia noin 2000 vuodessa. Poliklinikka on auki arkisin 8-14:45.