Varahenkilöstö

Mikä on varahenkilöstö?

Varahenkilöstössä työskentelee tällä hetkellä 47 hoitotyön rautaista ammattilaista ja yksikön tehtävänä on auttaa sairaalan eri yksiköitä tarjoamalla osaavaa henkilökuntaa äkillisiin ja lyhyisiin poissaoloihin. Varahenkilöstön hoitajana saat monipuolisen ja realistisen tuntuman eri yksiköiden toimintatapoihin. Vuonna 2021 varahenkilöstö tuki eri sijaistarpeissa jopa 34 eri yksikköä. Varahenkilöstöä on kasvatettu aktiivisesti viime vuosien aikana ja se on ollut toiminnassa jo vuodesta 2008 alkaen.

Miten Varahenkilöstö käytännössä toimii?

Varahenkilöstö tarjoaa mielenkiintoisen näkökulman työskennellä laajasti eri yksiköissä erikoissairaanhoidon parissa. Työntekijät jakautuvat kolmeen osaamisperusteiseen tiimiin; osasto- ja poliklinikka, akuutti- sekä psykiatrian toimialueille. Osasto- ja poliklinikkatiimi palvelee osastoja sekä erikoisalojen poliklinikoita. Akuutti -puolen tiimi palvelee tehostettua hoitoa, ensiapua, leikkaus ja toimenpideyksikköä sekä dialyysiä. Psykiatrian tiimissä työskentelevät palvelevat kaikkia psykiatrian yksiköitä mukaan lukien intensiiviyksikön.

Työntekijät voivat seurata reaaliaikaisesti varaustilannettaan sähköisen varausjärjestelmän kautta. Työtä tehdään kahdessa vuorossa mukaan lukien viikonloput.

Millainen tiimi Varahenkilöstössä työskentelee?

Varahenkilöstön tiimiä voi kuvailla nopeasti kehittyväksi, mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi. Varahenkilöstössä tehdään itsenäistä työtä, mutta aina osana tiimiä sekä työyhteisöä. Työyhteisö on varahenkilöstölle, usein laajempi käsite kuin oma yksikkö, koska se muodostuu laaja-alaisesti useammista yksiköistä.

Varahenkilöstössä pidetään säännöllisesti tiimi- ja osastokokouksia.

Varahenkilöstössä arvostetaan työntekijöiden osaamista ja yksikössä työskentelee eri erikoisalojen vahvoja osaajia jo nyt, kuten esimerkiksi avannehoitaja, tehohoidon osaajia sekä kirurgisia osaajia.

Miksi Varahenkilöstöön töihin?

Varahenkilöstö tarjoaa vaihtelevan ja merkityksellisen työn ja se on oivallinen työpaikka työntekijälle, joka nauttii työskentelystä vaihtelevien yksiköiden ja tilanteiden parissa sekä haluaa kehittyä monipuoliseksi hoitotyön osaajaksi erikoissairaanhoidossa.

Varahenkilön kiertoalue suunnitellaan huomioiden niin työntekijän henkilökohtainen kiinnostus ja osaaminen kuin myös toiminnan turvaaminen sairaalassa. Yleensä varahenkilöstön hoitajan kiertoalueeseensa kuuluu 1-4 yksikköä, mutta varahenkilöstössä voit aloittaa urasi myös siten, että osaamistasi hyödynnetään 1-2 yksikölle aluksi.

Varahenkilöstössä työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan antamalla mahdollisuus vaikuttaa omiin työvuoroihin, sillä yksikön työvuorolistat suunnitellaan yhteisöllisesti.  Panostamme perehdytykseen ja sen suunnitteluun sekä huomioimme aikaisemman työkokemuksen ja työntekijän osaamisen. Kantiksen työntekijänä saat käyttöösi erilaisia henkilöstöetuuksia, kuten laajat työterveyspalvelut, liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun sekä työsuhdematkalipun. Pääset osallistumaan erikoistumiskoulutuksiin ja olemme koulutusmyönteisiä, sillä haluamme tukea ammatillista osaamistasi.