Osastotoiminnot

Kirurgia
Osasto 5A on 36-paikkainen kirurgian osasto, jossa hoidetaan gastrokirurgisia ja urologisia potilaita. Vatsaelinkirurgian puolella hoidetaan ja tutkitaan ruuansulatuskanava-, suolisto-, haima-, sappi- ja mahalaukku- sairauksia. Urologian puolella hoidetaan ja tutkitaan virtsaelinten sairauksia. Molemmilla erikoisaloilla hoidetaan myös syöpäkirurgiaa.

Osasto 5B on 36 paikkainen kirurgian osasto, jossa hoidamme ortopedisiä, verisuoni-, thorax- ja plastiikkakirurgisia sekä yleiskirurgisia potilaita. Osastolla toimii myös haavakeskus. Ortopediaan kuuluvat mm. tekonivelkirurgia, selkäleikkaukset, murtuma- ja trauma potilaan hoito. Verisuoni- ja thoraxkirurgian puolella hoidetaan mm. valtimoiden varjoainetutkimuksia ja valtimoverisuoniohitusleikkauksia. Plastiikkakirurgia keskittyy mm. korjaavaan kirurgiaan, iho-ja pehmytkudos syöpäleikkauksiin. Yleiskirurgisten potilaiden hoito keskittyy mm. kilpirauhasen leikkauksiin ja erilaisiin haavaongelmiin. Molemmilla osastoilla työ on kolmivuorotyötä.

Neurologia
Neurologisten potilaiden lisäksi osastolla hoidetaan korva-nenä-kurkkutautipotilaita, suukirurgisia ja palliatiivisia potilaita. Osastolla on 22 sairaansijaa, joista 4 sairaansijaa on neurologisella valvontayksiköllä.  Teemme tiivistä yhteistyötä neurologian-, kipu- ja palliatiivisen poliklinikan sekä neurologisen kuntoutusosaston kanssa.

Neurologinen kuntoutus
Riihimäellä sijaitseva neurologinen kuntoutusyksikkö on 12-paikkainen. Osastolla hoidetaan pääsääntöisesti neurologisia kuntoutuspotilaita, joilla suurimmalla osalla on tuore aivoverenkierron häiriö tai aivovamma. Osastolla hoidetaan myös ortopedisia kuntoutujia, tehdään Parkinsonin taudin lääkitysarvioita sekä toteutetaan työ- ja toimintakykyarviojaksoja. Vaativa neurologinen kuntoutus toteutetaan moniammatillisessa tiimissä.

Sisätaudit
Osasto 6A on 20-paikkainen päivystävä osasto, joka toimii tällä hetkellä koronakohorttiyksikkönä. Osastolla hoidetaan koronapotilaiden lisäksi keuhko-, iho- ja sisätautipotilaita. Sisätautien erikoisaloja ovat gastroenterologia eli maksan ja mahasuolikanavan sairaudet ja yleissisätaudit eli diabetes-, infektio-, kilpirauhassyöpä-, syömishäiriö-, keuhkoembolia- ja myrkytyspotilaat.

Osasto 6BH on 20-paikkainen osasto, johon potilaat tulevat päivystyksellisesti tai suunnitellusti. Osasto on sisätautiosasto, jossa hoidetaan verisairauksia eli hematologiaa, kuten lymfooma-, myelooma-, leukemia- ja anemiapotilaita. Osastolla hoidetaan myös reuma-, nefrologia- eli munuais- sekä yleissisätautisia potilaita. Molemmilla osastoilla potilaita hoidetaan moniammatillisesti eli potilaiden hoitoon osallistuvat lääkärit, hoitohenkilökunta, osastofarmaseutti, fysioterapeutit ja sairaalahuoltajat. Työ osastoilla on kolmivuorotyötä.