Hakuohjeet

Sähköinen hakemus
Avoinna oleviin työpaikkoihin haetaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella Kuntarekry- ohjelman kautta. Pääset täyttämään hakemuksesi avoinna olevaan tehtävään kyseisen työpaikkailmoituksen kohdalta. Täytä sähköiseen järjestelmään huolellisesti hakemasi tehtävän kannalta olennaiset koulutus- ja työkokemustietosi.

Kirjallinen hakemus
Jos et voi hakea paikkaa sähköisen järjestelmän kautta, voit vaihtoehtoisesti toimittaa hakemuksen postitse osoitteeseen:

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen pääkirjaamo
Kirjaamo
Sibeliuksenkatu 2
13100 Hämeenlinna

Hakemukseen tulee merkitä selkeästi, mitä tehtävää haet. Paperihakemuksen tulee olla perillä kirjaamossa hakuajan päättyessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

Emme vastaanota sähköpostilla tai muulla, kuin yllämainituilla tavoilla saapuvia hakemuksia ellei työpaikkailmoituksessa toisin mainita. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta haussa huomioon.

Hakemuksen julkisuus
Työhakemusasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia asiakirjoja heti siitä lähtien, kun ne saapuvat viranomaiselle. Jokaisella on oikeus saada tietoonsa hakemusten julkiset tiedot, joita ovat hakijan nimi, ikä, työkokemus ja muu kelpoisuus.

Hakija voi halutessaan esittää toivomuksen, ettei hänen nimeään julkaista. Hakijan tulee tällöin kirjata tieto sähköiseen hakemukseen oman etunimensä perään muodossa (ei julkisuuteen). Tällöin hakemuksen tiedot ovat edelleen julkisia ja tiedotusvälineen harkittavaksi jää, julkaiseeko se tällaisen hakijan nimeä.

Rikosrekisteriote
Lasten ja alle 18-vuotiaiden nuorten kanssa työskentelevien tehtävään valittujen tulee esittää rikosrekisterilain 6 § 2 mom. edellyttämä rikosrekisteriote mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta tulee voimaan 1.1.2024. Työnantaja voi pyytää esittämään rikosrekisteriotteen, kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu iäkkäiden tai vammaisten henkilöiden avustamista, tukemista, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa iäkkään tai vammaisen henkilön kanssa.

Rokotukset
Oma Hämeellä noudatetaan tartuntatautilain 48§ mukaisia vaatimuksia työntekijöiden rokotussuojasta. Eri yksiköissä ja tehtävissä vaatimukset rokotussuojan osalta ovat erilaiset, kuulet tarkemmin tarvittavasta rokotussuojasta rekrytointiprosessin edetessä. Halutessasi voit jo tehtävään hakuvaiheessa tiedustella esimieheltä tarvittavasta rokotussuojasta.

Palkkaus sekä virka- ja työehtosopimukset
Virka- ja työsuhteen ehdot sekä palkkaus määräytyvät hyvinvointialueiden yleisen virka- ja työehtosopimuksen, SOTE -sopimuksen, lääkärisopimuksen tai kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Osaan tehtävistä hakija voi myös esittää oman palkkatoivomuksen. Meillä on käytössä koeaika.

Rekisteriselosteet

Kuntarekry -järjestelmän rekisteriseloste