Opiskelijat

Lääketieteen opiskelijat

Ota yhteys rekrypalveluihin hakiessasi harjoittelupaikkaa.

Puh. 03 629 2208 tai 03 629 3208
rekry@khshp.fi

 

Terveysalan opiskelijoiden harjoittelu ja työssäoppiminen

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjoaa laadukasta ohjausta ja hyviä oppimiskokemuksia. Harjoittelun tueksi on yhteisesti sovittu Opiskelijaohjauksen laatusuositukset  in English. Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus.

Harjoittelupaikat sijaitsevat Hämeenlinnan tai Riihimäen yksiköissä

Tutustu perehdytysmateriaaliin

Potilas ensin -ajattelu (Potilas ensin -video, Asiakkuuskertomus)

Hämeenlinnan yksikkö, Ahvenistontie 20 (kartta)

Psykiatrian voo päivä

Voo esite opiskelijoille

 

Perehdytystilaisuudet

Opiskelijoiden perehdytystilaisuudet syksy 2019

Lisätietoja antaa yliopettaja Paula Vikberg-Aaltonen paula.vikberg-aaltonen@khshp.fi

Palaute

Palautekyselyllä kerätään palautetta Kanta-Hämeen keskussairaalassa toteutettavan terveydenhuoltoalan opiskelijaohjauksen laadusta. Opiskelijaohjausta kehitetään palautteen perusteella. Vastaa kyselyyn mielellään viimeisellä harjoitteluviikolla ennen loppuarviointia. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn tulokset raportoidaan vuosittain yksiköihin ja tämän lisäksi ne käsitellään oppilaitosyhteistyöryhmässä. Kiitos palautteesta!

Opiskelijapalaute 2019

Student supervision scale 2019

Kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.

Hoitotyön opiskelijakertomus 2017