Opiskelijat

Opetussairaala

Kanta-Hämeen keskussairaala toimii lääkärien ja hoitoalan eri ammattien koulutus- ja opetussairaalana. Valmennamme tulevia terveydenhuollon/hoitotyön opiskelijoita tuleviin ammattitehtäviin. Opiskelijat osallistuvat potilaan hoitoon ja tutkimuksiin vakinaisen henkilökunnan opastuksella ja ohjauksella.

Hoitoalan opiskelijoiden lisäksi keskussairaalassa on opiskeluun liittyvää harjoittelua suorittamassa opiskelijoita hallinnon ja huollon yksiköissä: ravintohuollossa, tekniikan yksiköissä, siivousyksikössä jne. Tähän käytetty työpanos on merkittävä ja haluamme onnistua siinä hyvin.

Opiskelijoiden palautteet työelämäjaksoilta antavat meille tietoa siitä, mihin asioihin tulee kiinnittää huomiota työelämäjaksojen onnistumiseksi. Myös työelämän osaamisvaateet haastavat oppilaitoksia kehittämään opetussuunnitelmiaan paremmin näitä vaateita vastaavaksi. Yhteistyön muodot eri oppilaitosten kanssa ovat monimuotoistuneet ja yhteistyötä tehdään laajemminkin mm. Taysin erityisvastuualueen sairaaloiden, oppilaitosten ja yliopistojen kanssa.

Lääketieteen opiskelijat

Kanta-Hämeen keskussairaala on opetussairaala ja teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut amanuenssin suorittamisesta Kanta-Hämeen keskussairaalassa, niin laitathan yhteystietosi rekry (at) khshp.fi

 

Terveysalan opiskelijoiden harjoittelu ja työssäoppiminen

Yhteyshenkilö terveysalan harjoittelut ja opinnäytetyöt: tulosalueylihoitaja Jaana Metsälä, [email protected]

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri tarjoaa laadukasta ohjausta ja hyviä oppimiskokemuksia. Harjoittelun tueksi on yhteisesti sovittu Opiskelijaohjauksen laatusuositukset in English ). Harjoittelussa korostuu opiskelijan oma aktiivisuus ja vastuullisuus.

Harjoittelupaikat sijaitsevat Hämeenlinnan tai Riihimäen yksiköissä. Terveysalan amk-opiskelijoiden harjoittelupaikkamme ovat nähtävillä ja varattavissa Jobiilissa.

Tutustu perehdytysmateriaaliin

Potilas ensin -ajattelu (Potilas ensin -video, Asiakkuuskertomus)

Hämeenlinnan yksikkö, Ahvenistontie 20 (kartta)

Psykiatrian voo päivä

Voo esite opiskelijoille

 

Palaute

Palautekyselyllä kerätään palautetta Kanta-Hämeen keskussairaalassa toteutettavan terveydenhuoltoalan opiskelijaohjauksen laadusta. Opiskelijaohjausta kehitetään palautteen perusteella. Vastaa kyselyyn mielellään viimeisellä harjoitteluviikolla ennen loppuarviointia. Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta vastaamalla voit vaikuttaa ohjauksen tulevaan toteutukseen. Kysely on luottamuksellinen eikä henkilöllisyytesi tule esille missään tutkimuksen vaiheessa. Vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn tulokset raportoidaan vuosittain yksiköihin ja tämän lisäksi ne käsitellään oppilaitosyhteistyöryhmässä. Kiitos palautteesta!

Opiskelijapalaute 2021

Kyselyn lisäksi voit antaa palautetta harjoitteluyksikköösi suullisesti tai kirjallisesti.