Päivystys

Päivystysklinikka käsittää erikoissairaanhoidon ja yleislääketieteen päivystyksen sekä tarkkailuosaston. Näissä henkilöstö on yhteinen ja eri tiimeihin perehdytään vaiheittain.  Päivystyksen toimintaan kuuluu myös puhelinohjaus. Klinikassa pääsee hyödyntämään ja kehittämään erityisosaamista esim. kipsaamista, päivystys-eeg:n ottamista, sairaanhoitajan vastaanottoa, hoidontarpeen arviointi triagessa ja puhelimessa. Työ on kolmivuorotyötä.