Polikliininen tarkkailu

Hämeenlinnan yksikössä toimii 2. kerroksessa Polikliininen tarkkailu, jossa voit tarvittaessa levätä tähystyksen jälkeen. Osa potilaista ohjataan kulkemaan tarkkailun kautta tähystykseen.

Tarkkailussa tapahtuu tähystykseen liittyvät esivalmistelut. Valmisteluja ovat esimerkiksi esilääkitys eli voit saada rauhoittavan lääkkeen. Usein laitetaan myös laskimokanyyli, jota kautta voit saada suonensisäistä lääkitystä tähystyksen yhteydessä. Valmisteluista tärkein on kuitenkin varmistaa, ettei tähystykselle ole mitään estettä.

Tähystyksen jälkeen lääkityt potilaat tulevat tarkkailuun seurantaan. Seuranta-aika riippuu mitä toimenpiteitä on tähystyksen aikana tehty ja kuinka paljon on lääkitty. Polikliinisessä tarkkailussa ei ole ruokatarjoilua, mutta voit ottaa omat eväät mukaan.

Kotiutumisessa on muistettava, että autolla ajo on kielletty rauhoittavien lääkkeiden vaikutusalaisena. Kotiutuminen onnistuu taksilla tai hakijan kanssa.

Tervetuloa!