Osasto 6A (iho-, keuhko- ja sisätaudit)

Osasto 6A sijaitsee päärakennuksen 6. kerroksessa. Meillä  hoidetaan iho, keuhko- ja sisätautipotilaita. 36-paikkainen päivystävä osasto hoitaa noin 2000 potilasta vuodessa. Hoitopäiviä kertyy noin 10 000 ja keskimääräinen hoitoaika on 5 vuorokautta.

Keuhkosairaudet: mm. keuhkoahtauma-, kuume-, syöpä-, tuberkuloosi-, astma- ja hengitysvajauspotilaat.

Gastroenterologia: mahasuolikanavan ja maksan sairauksia sairastavat potilaat.

Nefrologia: munuaisten vajaatoimintaa sairastavat ja munuaissiirto- ja keinomunuaishoitoja tarvitsevat potilaat.

Yleissisätaudit: diabeetikot, infektio-, kilpirauhassyöpä-, syömishäiriö- ja myrkytyspotilaat.

Potilaita hoidetaan yhdessä esimerkiksi dialyysin ja poliklinikoiden kanssa.

Erikoisalojen lääkärit, lähi- ja sairaanhoitajat, jumpparit, sihteerit, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, osastofarmaseutti, sairaala- ja välinehuoltajat osallistuvat välittömään tai välilliseen potilashoitoon. Sosiaalityöntekijä, sairaalateologi ja potilasasiamies ovat asiakkaidemme käytettävissä.

Osastolla tehdään päivittäin tutkimuksia ja toimenpiteitä. Asiantuntijahoitajat ohjaavat ja luovuttavat hengitysapuvälineitä (happirikastimia ja kaksoispaineventilaattoreita) sekä jatkohoitoon lähteville että muilla osastoilla hoidossa oleville potilaille yhteistyössä lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa.

Yhteystiedot:

puh. 03 629 2628